73. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - הגדלת משטרת היישובים העבריים - 13.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  73. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - הגדלת משטרת היישובים העבריים - 13.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

73

מכתב אל המִפקדה, ירושלים

13.7.1942

(אנגלית)

הגדלת משטרת היישובים העבריים

 

אדוני,

 

אני מבקש לאשר קבלת מכתבך מ-10 ביולי, שבו השבת למכתבי אל המפקד הכללי מ-8 ביולי.

2. הנהלת הסוכנות היהודית מודאגת עד מאוד בשל העובדה, שמכתבך אינו מצביע על סיכוי כלשהו להרחבת מסגרת המשטרה המיוחדת, אף לא להקצאת נשק נוסף שישמש בידי יהודים להגנת ארץ-ישראל במקרה של איום ישיר עליה. הסוכנות היהודית סבורה כי האחריות למצב דברים זה מובנת במלואה, ותעריך אם יובטח כי שימת-לבם של הדרגים הצבאיים הגבוהים יותר תוסב למגרעות חמורות אלה בהגנת ארץ-ישראל במגמה להתגבר עליהם במהירות האפשרית.

3. עד לפתרון בעיה חמורה זו, מבקשת הנהלת הסוכנות היהודית לציין כי מימוש הצעת הביניים שלה להגדלת עתודת הכוח הנייד של משטרת היישובים העברים ב-1,000 איש אינה מצריכה תוספת נשק, שכן את האנשים האלה יהיה אפשר לזיין ברובים שכבר נמצאים ברשות משטרת היישובים העברים. אני מבקש אפוא כי צעד זה, לפחות, יינקט כצעד ביניים.

 

בנאמנות,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

העתקת קישור