72. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - משמר המולדת - 13.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  72. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - משמר המולדת - 13.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

72

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

13.7.1942

(אנגלית)

משמר המולדת

 

אדוני,

 

אני מתכבד להתייחס לראיון שהיה לנציגי היישוב היהודי עם הוד מעלתו הנציב העליון ב-1 ביולי בעניין ההשתתפות המלאה של היישוב היהודי, ככל האפשר, בהגנת ארץ-ישראל, וכן גם למכתבי אל המפקד הכללי ב-8 ביולי, ולצרף לידיעתך העתק של התשובה שקיבלתי למכתבי הנ״ל.

ממכתב התשובה עולה, כי אין כל סיכוי אם להגדלת מספר השוטרים המיוחדים ואימונם בקנה מידה נרחב, ואם לניפוק נשק וציוד נוספים. בנסיבות אלה אבקש לשאול האם ננקט צעד כלשהו, או האם נשקל צעד כלשהו, לשיפור המצב החמור שנוצר בגלל אימון וזיון בלתי מספיקים של אוכלוסיית ארץ-ישראל לצורכי ״משמר המולדת״.

 

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

העתקת קישור