69. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - כדי לקדם פני אויב אין די במטאטא - 12.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  69. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - כדי לקדם פני אויב אין די במטאטא - 12.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

69

מברק אל יוסף לינטון, לונדון

12.7.1942

(אנגלית)

כדי לקדם פני אויב אין די במטאטא

 

 להלן הערותי בתשובה לשלך מ-10 ביולי על מכתבו הנוסף של קרופט:

1. מעולם לא אמרנו כי אפשרויות הגיוס לצבא מוגבלות. למעשה הן בלתי מוגבלות. בכל הקשור לצבא התלוננו על האימונים הבלתי מספיקים של פלוגות ה״באפס״ ועל אי-צירופן לגדודים, דבר המחליש את ההתגייסות ליחידות אלה.

2. הגיוס לצבא אינו פותר את בעיית השתתפותנו המלאה בהגנה, כפי שהוסבר היטב בתזכירי לאוקינלק מ-17 באפריל.[1] אנו תבענו הקמת מסגרת לגיוס נרחב של שוטרים מוספים בערים, לאימונם ולציודם לתפקידי משמר לאומי. זה לא נעשה.

3. מספר השוטרים המוספים אינו מגיע בכל מקום בדיוק למצבה, אך אין זה מעלה או מוריד, שכן מילוי כמה מאות מקומות פנויים לא ישנה את המצב. אנשים אינם מתנדבים למשטרה המוספת משום שהאימונים בלתי מספיקים ומשום שאין בנמצא נשק לשוטרים. כדי לקדם פני אויב במטאטא לא צריך להיות שוטר מוסף.

4. עובדה ברורה היא שאם יושבעו היום בתל אביב, נאמר אלף איש כשוטרים מוספים לתפקידי משמר לאומי, לא תימצא להם מסגרת של סמכות רשמית ושל סידורים מעשיים להשבעתם ולאימונם. השוטרים המוספים הקיימים בתל אביב מיועדים להסדרת תנועה ולהשלטת סדר ברחובות. אין הם מאומנים להגנה פעילה ואין בעיר אפילו רובה אחד על כל עשרה שוטרים.

5. פניתי למפקד הצבאי הראשי ב-8 ביולי [מסמך 55] והצעתי בין היתר להשביע מייד 10,000 שוטרים מוספים ובכללם 5,000 בתל אביב ולהתחיל לאמנם. היום קיבלתי תשובה מ-10 ביולי לאמור:

״נשק וציוד נוסף אינם זמינים בשלב זה לאימון מספר גדול של שוטרי מי״ע או השוטרים המוספים. אולם ייעשה כל מאמץ לזרז את אימון שוטרי מי״ע ולצורך זה ינוצל כל הציוד הקיים״.

שים לב, שהמשפט השני מתייחס רק למי״ע ולא להגדלת מספר השוטרים המוספים וציודם.

6. בתשובת אוקינלק מ-25 במאי למכתבי מ-17 באפריל נאמר, כי הנושאים שהעליתי נדונו בלונדון והוא מניח שהתקבלו החלטות. מפי המפקד הצבאי הראשי בירושלים נודע לי, כי אחת מן ההחלטות הללו הייתה הקמת גדודים [מפלוגות ה״באפס״]. אנא ברר מה היו ההחלטות שהתקבלו.

7. הברק נא אם ברשותך מכתבי לאוקינלק מ-17 באפריל.

 

משה שרתוק

 

הערות:

[1] ר׳ מאבק א-1, מסמך 108.

 

העתקת קישור