65. מכתב אל קונסול הולנד, ירושלים - גיוס נתיני הולנד - 10.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  65. מכתב אל קונסול הולנד, ירושלים - גיוס נתיני הולנד - 10.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

65

מכתב אל קונסול הולנד, ירושלים

10.7.1942

(אנגלית)

גיוס נתיני הולנד

 

אדון נכבד,

 

בתשובה למכתבך מ-8 ביולי, שאותו מצאתי על שולחני בשובי לירושלים הבוקר, אני ממהר להודיעך, שעל פי הסכם ג'נטלמני הוצאו בשעתן הוראות לכל לשכות הגיוס של הסוכנות היהודית לא לקרוא נתינים הולנדיים להתגייס ליחידות יהודיות בצבא הבריטי.

עם קבלת מכתבך הוריתי לעוזרי לוודא כי ההוראות הללו יושמו ולעמוד על כך שבשום מקרה לא תהיה חריגה מהן.

אודה לך אם תואיל להביא לפני מקרים קונקרטיים של נתיני הולנד שנקראו להתגייס לצבא על ידי לשכות הגיוס.

כמו כן אעריך מאוד אם תודיעני אם קיימת התנגדות כלשהי להתנדבות נתינים הולנדיים ליחידות השוטרים המוספים בארץ-ישראל.

 

שלך בנאמנות,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

העתקת קישור