63. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - המשטרה המיוחדת, עצירי עתלית - 10.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  63. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - המשטרה המיוחדת, עצירי עתלית - 10.7.1942
כותרת משנה  אנגלית, חשאי

63

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

10.7.1942

(אנגלית)

המשטרה המיוחדת, עצירי עתלית

חשאי

 

אדוני,

 

אני מתכבד לצרף העתק מברק שנתקבל מנציגי הסוכנות היהודית בלונדון.[1]

2. בהבאת מסר זה לשימת-לבך איני יכול אלא להביע פליאה עמוקה נוכח העובדות שבהודעת לורד קרופט, שכן להנהלת הסוכנות היהודית בירושלים לא ידוע דבר על צעדים הננקטים לשיפור האימונים או להגדלת כמות הציוד של השוטרים המיוחדים היהודים בארץ-ישראל, אם כפריים ואם עירוניים. ההתקדמות היחידה שהייתה בכיוון זה הייתה תוכנית להשביע עוד שלוש מאות שוטרים מיוחדים בחיפה, כולם לא מזוינים. צעד זה נראה כפרי יוזמת המשטרה המקומית, ואין הוא חלק של תוכנית כללית כלשהי להרחבה ולהכנה של המשטרה המיוחדת לתפקידי משמר המולדת לפי הקווים שהציעה הסוכנות היהודית. לתקווה שביטא לורד קרופט, כי יהודים רבים ככל האפשר יצטרפו למשטרה המיוחדת, אין בנסיבות אלה כל אחיזה במציאות.

3. אשר לנושא השני שהועלה במכתב לורד קרופט, אני מבקש להבהיר כי מקומות פנויים במצָבוֹת של היחידות היהודיות הקיימות בצבא הבריטי, כתוצאה מהעברות, שחרורים ואבדות, מתמלאים כשגרה ככל שהגיוס נמשך. אשר להתקדמות הגיוס בארץ-ישראל רצוני להסב את תשומת לבך לנתונים שלהלן:

 

 

יהודים

לא יהודים

גברים

נשים

גברים

נשים

אפריל

257

211

214

6

מאי

342

211

196

5

יוני

745

168

154

2

יולי 8-1

348

107

26

7

 

4. אשר לשחרור עצירי עתלית, שלו נדרש חלקו השני של מברקנו מלונדון, נראה כי מכתבו של מר מקמילן קובע שהסוכנות היהודית אשמה בעיכובם של עצירים אלה, לפחות במידה חלקית, לפיכך אני מבקש לציין, כי לאחר שהסכמנו עם השלטונות המעורבים בנושא זה על ההליך שיופעל, הגשנו רשימות של אנשים שבדקנו וערבנו להם, כלהלן:

 

21 ביוני

42

22 ביוני

159

23 ביוני

151

25 ביוני

44

28 ביוני

206

1 ביולי

107

 

כך אפוא עד 1 ביולי כבר ערבנו ל-709 עצירים מתוך סך של כ-800, אבל עד כה לא השתחרר איש מבין כל אלה, רצוני להפציר בך בהזדמנות זאת לזרז את שחרורם של האנשים הללו בייחוד לאור העובדה, שהרשימות שהגשנו ב-21 וב-25 ביוני הן של גברים המשתוקקים להתגייס לצבא והרשימות האחרות כוללות רבים הנדרשים בדחיפות לתעשייה ולחקלאות.

אודה לך אם תוכל להעביר את תוכן מכתב זה במברק למשרד המושבות.

 

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] מדובר במברק י' לינטון, שעליו הגיב מ״ש במסמך 57 לעיל.

 

העתקת קישור