62. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - תגובה לנאום סגן מיניסטר המלחמה - 9.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  62. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - תגובה לנאום סגן מיניסטר המלחמה - 9.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

62

מברק אל יוסף לינטון, לונדון

9.7.1942

(אנגלית)

תגובה לנאום סגן מיניסטר המלחמה

 

 המסר שלך על מכתב קרופט[1] הגיע אחרי שיגור הודעתי על הצהרת גריג.[2] הידיעות של קרופט מתמיהות ביותר. לא ידוע לי שמץ דבר ממין זה. שום אימונים אינם ניתנים ל[שוטרים ה]מיוחדים שום הגדלה של ציוד שום מיוחדים לא הושבעו למשטרה בערים שהן העיקר חוץ מחיפה שם נעשתה התחלה קטנה ביוזמת המשטרה המקומית ללא שייכות לתוכנית כללית כלשהי. לתקוות קרופט שיהודים רבים ככל האפשר יצטרפו אין כל יסוד שכן שום מסגרת לא הוקמה לצורך זה. אשר ליהודים ארץ-ישראליים הממלאים מקומות פנויים במסגרת הכוחות הקיימים דבר זה יכול לחול רק על מקומות המתפנים ביחידות יהודיות עקב העברות שחרורים ואבדות. מקומות פנויים אלה מתמלאים בהדרגה על ידי מתגייסים חדשים אבל סך-הכל שלהם זניח. לבד מזה דרישת הצבא למתגייסים אינה מוגבלת ולא קיימת כמות מסוימת כלשהי שיש למלאה כנאמר במכתב קרופט. המצב הנוכחי הוא שסידורי הקבלה בבסיס הטירונים אינם מספיקים לעמידה בזרם המתגייסים. היתרה הממתינה לאישור גדלה מדי יום והתוצאה מזיקה לתעמולה [של הגיוס]. התבטאותו של מקמילן כי אנו אחראים לעיכוב השחרורים מעתלית מדהימה. הערובה[3] חלה על כשרים פוליטית. אחרי הסכמה להסדר בדיקה הגשנו רשימת אנשים שנבדקו כלהלן 42 [איש] ב-21.6, 159 ב-22.6, 151 ב-23.6, 44 ב-25.6, 206 ב-28.6, 107 ב-1.7 היום 30 היתרה קרוב ל-50. עד כה לא שוחרר איש אם כי רשימות 21.6 ו-25.6 הן של המוכנים להתגייס לצבא.

 

הערות:

[1] לורד קרופט, סגן מיניסטר המלחמה. במברק למ״ש ב-8.7.1942 דיווח לינטון, כי בנאום שנשא לורד קרופט בבית הלורדים ב-7 בחודש קרא לכל יהודי א״י להצטרף לשירות בכוחות הצבא הלוחמים ובשירותים אחרים, שכן יש בכולם מקומות פנויים והם מקדמים בברכה מתגייסים (נראה שבנוסף לנאום שיגר קרופט גם מכתב להנהלת הסוה״י בלונדון). לאור המצב המסוכן ניתן למי שאינם יכולים להקדיש את מלוא זמנם לשירות בצבא, להצטרף לכוחות המשטרה המיוחדים, שם יאומנו ויזוינו בהקדם האפשרי. קרופט הביע דעתו, כי שום גבר כשיר צבאית לא יתקשה להצטרף לאחד מן הכוחות הללו.

[3] הערובה למגויסים המיועדים לגיוס, מבין העצורים בעתלית.

 

העתקת קישור