60. מברק אל אבא הלל סילבר, ניו-יורק - מגבית חירום - 8.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  60. מברק אל אבא הלל סילבר, ניו-יורק - מגבית חירום - 8.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

60

מברק אל אבא הלל סילבר,[1] ניו-יורק

8.7.1942

(אנגלית)

מגבית חירום

 

 עושים מאמץ כביר לגייס משאבים היענות היישוב מעודדת אבל אינה מספקת לעמידה בצרכים המרובים שנוצרו בגלל מצב החירום הנוכחי עדיין זקוקים עד סוף 1942 ל-250,000 לא״י מעל תקציב קרן היסוד הרגיל בנוסף לתרומה המוגדלת של היישוב. בריטניה ודרום אפריקה עושות כמיטב יכולתן אבל בלי סיוע יעיל של יהדות אמריקה ההצלחה בלתי אפשרית. הברק באיזו מידה ניתָמך בידי [המגבית ב]ארצות הברית בנטילת התחייבויות נוספות. הברקנו לוייצמן ולווייז. מיטב האיחולים משה שרתוק אליעזר קפלן

 

הערות:

[1] אבא הלל סילבר (1893-1963). רב רפורמי ומנהיג ציוני ארה״ב. עמד בראש ״המגבית הארץ-ישראלית המאוחדת״ והנה״ס בארה״ב.

 

העתקת קישור