59. מברק אל חיים וייצמן, ניו-יורק - מגבית חירום - 8.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  59. מברק אל חיים וייצמן, ניו-יורק - מגבית חירום - 8.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

59

מברק אל חיים וייצמן, ניו-יורק

8.7.1942

(אנגלית)

מגבית חירום

 
היישוב איתן. מדיניותנו נתמכת במלואה על ידי הוועד הפועל הציוני. עושים הכל לארגן היישוב למאמץ מלחמה כולל ככל שלאל ידנו. ההיענות מעודדת אבל המצב הכספי דחוק ביותר שכן צרכים מיידיים במצב החירום החדש עד סוף 1942 250,000 פאונד מעל הרגיל. בנוסף תקציב קרן היסוד הגדיל מאוד תרומות ליישוב. [קהילות] בריטניה ודרום אפריקה משתדלות להיענות לקריאת החירום אבל הצלחה בלתי אפשרית בלי פעולה יעילה באמריקה. קרן היסוד כבולה בהסכמים [עם] המגבית הארץ-ישראלית המאוחדת והמגבית היהודית המאוחדת.[1] קוראים לך ליטול יוזמה לשכנע המגבית היהודית המאוחדת להכיר במצב החריג בארץ-ישראל. הברק האם ואיזו פעולה אפשרית. איחולים. משה שרתוק אליעזר קפלן

 

הערות:

[1] המגבית הארצישראלית המאוחדת (United Palestine Appeal). הוקמה בארה״ב לאיסוף כספים למען התיישבות בא״י, כנגד מגבית של הג'וינט שנועדה לתמוך בהתיישבות יהודים בבריה״מ. המגבית היהודית המאוחדת (.U.J.A - United Jewish Appeal) המגבית היהודית המרכזית בארה״ב שכספיה נחלקים בין הסוה״י, הג'וינט והקהילות המקומיות.

 

העתקת קישור