58. מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה, אֶריק מילס, ירושלים - רישיונות עלייה - 8.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  58. מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה, אֶריק מילס, ירושלים - רישיונות עלייה - 8.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

58

מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה, אֶריק מילס, ירושלים

8.7.1942

(אנגלית)

רישיונות עלייה

 

אדוני,

 

1. ברצוני להידרש לשיחה בין מר מינדל[1] ומר בכר[2] בעניין ה״שדיול״ לעולים עובדים לתקופת שלושת החודשים אפריל-יוני 1942.

2. במכתבנו מ-3 ביולי הצענו כי 540 רישיונות עלייה מסוג [3]C יועמדו לרשות הסוכנות היהודית. כוונתנו לשגר רישיונות אלה בעיקר לאיראן, תימן, עיראק ומצרים.

3. אשר לאיראן, לפי הידיעות שבידינו הגיעו כמה מאות פליטים יהודים לטהרן ויש להניח שבקרוב מאוד יגיעו לשם עוד רבים. בעיראק ובמצרים יש אנשים רבים מסוג העובדים.

4. בנוסף יש בידינו בקשות לרישיונות עלייה מארצות אחרות כגון אוסטרליה, הודו ודרום אפריקה. בקשות אלה יידונו לאור זמינות אמצעי התחבורה.

 

שלך בנאמנות,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] נתן מינדל, פקיד יהודי בכיר בממשלת המנדט, סגן מנהל מחלקת ההגירה.

[2] יהושע נסים בכר (שי), יליד ירושלים 1905. מזכיר מחלקת העלייה של הסוה״י 1948-1944.

[3] רישיונות שנופקו לעולים עובדים.

 

העתקת קישור