57. מכתב אל גנרל דגלס מק-קונל, ירושלים - תגבור ״משמר המולדת״ - 8.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  57. מכתב אל גנרל דגלס מק-קונל, ירושלים - תגבור ״משמר המולדת״ - 8.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

57

מכתב אל גנרל דגלס מק-קונל, ירושלים

8.7.1942

(אנגלית)

תגבור ״משמר המולדת״

 

אדוני,

 

בעקבות שיחותינו והתכתבויותינו הקודמות בדבר ניצול מלא ככל האפשר של כוח האדם היהודי להגנת ארץ-ישראל, ובעיקר בעקבות פגישתנו ב-28 ביוני [1],1942 אני מבקש להציג לשיקולך הדחוף את ההצעות הבאות מטעם הנהלת הסוכנות היהודית:

1. אנו מציעים שעתודת המשמר הנע של משטרת היישובים העברים תוגדל ל-1,000 איש וכי אנשיה יגויסו לאלתר. עתודות הכוח הנייד הפועלות כיחידות מקובצות יהיו באופן זה, כל אחת באזורה, חלק יעיל יותר של הכוחות הצבאיים בשעת חירום ללחימה בכוחות הקומנדו של האויב וצנחניו ובכל כוחות הגיס החמישי. את הטנדרים[2] יהיה אפשר לגייס לפי תוכנית שתותווה מראש לשם הגדלת הניידות והיעילות של עתודת היחידה הניידת בשעת חירום.

2. בהנחה ש-30,000 איש בערים, ובמרכזים העירוניים-למחצה הגדולים, יאומנו בהדרגה לתפקידי ״משמר המולדת״ כשוטרים מיוחדים במסגרת משטרת היישובים העברים, יגיע מספר הסמלים שיידרשו לאימונם ל-3,000. אנו מציעים, שבאימונם של 1,000 מתוכם יוחל בהקדם האפשרי, נאמר, לא יאוחר מ-15 ביולי. את האנשים האלה יהיה אפשר לבחור מתוך הסגל הקיים של משטרת היישובים העברים והשוטרים המיוחדים, שאנשיו מקבלים שכרם מן הממשלה.

את הקבוצה הראשונה של 1,000 המתאמנים יוכלו לאמן 36 הסמלים של משטרת היישובים העברים, המסיימים עתה את קורס האימונים בסרפנד, והם ייעזרו בסמלים אחרים של משטרת היישובים העברים.

3. עוד אנו מציעים, כי שליש מכוח זה של השוטרים המיוחדים יושבע, כלומר 10,000 איש יושבעו מייד לפי החלוקה הבאה: מתל אביב 5,000, מחיפה 2,500, מירושלים 1,500, מפתח תקווה וכו' 1,000. שוטרים מיוחדים אלה ייקראו אחר-כך למחנות אימונים, כל קבוצה לקורס של עשרה ימים. בהקמת המחנות הללו יהיה אפשר להתחיל מייד ככל שהסגל המאמן מתוך משטרת היישובים העברים יהיה זמין. כאשר קבוצת ה-1,000 הראשונה תסיים את אימוניה, יהיה אפשר לזרז את אימוני השוטרים המיוחדים. אנו מציעים שכל השוטרים המיוחדים יקבלו שכר רק כאשר ייקראו לשירות פעיל, לרבות תקופות אימונים. במידה שמתקני האימונים עדיין אינם שלמים, יהיה אפשר לאמן את השוטרים המיוחדים אימון בסיסי במקומות מגוריהם, ומערכת האימונים במקומות המגורים תימשך אחרי השלמת הקורס של עשרת הימים.

4. כל תוכנית האימונים צריכה להתנהל, כמובן, בפיקוח צבאי ולכלול אימונים בטקטיקה ובכלי נשק מודרניים. יש לקוות, שהקצין שימונה כאחראי לאימון משטרת היישובים העברים יימצא עכשיו. מכל מקום, אנו מציעים כי מרגע שההצעות שהובאו לעיל יתקבלו, תעובד תוכנית האימונים לפרטיה בדיון שייערך בהשתתפות ועדת הביטחון של היישובים היהודים או בהתייעצות ישירה בין שלטונות הצבא והסוכנות היהודית, בכפוף לאישורך, כמובן.

5. רצוני לחזור במודגש על בקשה שכבר העליתי שוב ושוב להקצאת מחסן ציוד, שיכלול רובים ונשק אוטומטי ואנטי-טנקי, שבהפעלתם יאומנו אנשי ארגוני ההגנה העבריים ואשר יישמרו מוכנים לציוד האנשים בשעת צורך. בהקשר אני מתכבד לצרף העתק של מכתב ששלחתי היום למזכיר הראשי.

6. אם התוכנית המוצעת טעונה הבהרות נוספות, הנני מוכן להיקרא להתייעצות בכל שעה.

 

בנאמנות,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] ר׳ מסמך 34 לעיל.

[2] טנדר - משאית קלה. שימש לתנועת משמרות נעים.

 

העתקת קישור