55. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - יהודים ביחידות המשטרה - 8.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  55. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - יהודים ביחידות המשטרה - 8.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

55

מברק אל יוסף לינטון, לונדון

8.7.1942

(אנגלית)

יהודים ביחידות המשטרה

 

נועדתי היום לפגישה דחופה עם המזכיר הראשי והדגשתי כי הודעת משרד המלחמה בדבר 23,000 יהודים המשרתים ביחידות משטרה מטעה שכן יש להם רק 7,500 רובים 48 מקלעי לואיס 40 רובי מדוכה ללא נשק רזרווי. יתר על כן רוב הרובים איטלקים ונחשבים על ידי מומחים רשמיים כבלתי יעילים במידה רבה ואין להם תחמושת מספקת דרשתי העברת העובדות ללונדון.

בקשר להצהרות מקמילן לגריג המצב באחד ביולי כדלקמן:

(1) במשטרת הישובים העברים 2,572 בשירות מלא במשכורת כולם מזוינים ובנוסף 291 רובי רזרווה וכנ״ל מקלעי לואיס ורובי מדוכה. 14,318 אנשי מילואים הקרויים שוטרים מיוחדים רובם ביישובים חקלאיים ללא שכר וללא מדים ובמפורש נעדרי סטטוס צבאי מכוח הודעה מ-4 ביוני שהעניקה סטטוס זה ליחידות משטרה אחרות שאומנו במאולתר וברשותם 2,053 רובים כלומר רובה לשבעה אנשים.

(2) 2,600 שוטרים מיוחדים בערים עברו אימונים קלים ולהם 150 רובים רובם מיועדים לתפקידים שגרתיים כדי לשחרר שוטרים ואנשי הג״א בשעת חירום.

(3) 3,845 שוטרים מוספים זמניים בשכר מלא שומרים על חופים, שדות תעופה מסילות ברזל ומחסנים צבאיים ומחנות מעצר ולהם 2,500 רובים.

(4) 800 שוטרים רגילים כולם מזוינים אך אלה כמדומה לא נכללו במספרים של גריג. כל המספרים הנ״ל יהודים בלבד.

לידיעתך להלן השוואה מספרית של ההתגייסות לצבא בהתאם לתהפוכות המלחמה ברבע הראשון של 1942 1,016 ערבים 461 יהודים ברבע השני 564 ערבים 1,344 יהודים כל אלה גברים. ברבע הראשון של יולי 290 יהודים ו-100 יהודיות התגייסו 500 ממתינים להשבעה בבסיסי החיול. משה שרתוק

 

העתקת קישור