54. מכתב אל המזכיר הראשי, ג'ון מקפרסון, ירושלים - תגובה להצהרת מיניסטר המלחמה - 8.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  54. מכתב אל המזכיר הראשי, ג'ון מקפרסון, ירושלים - תגובה להצהרת מיניסטר המלחמה - 8.7.1942
כותרת משנה  אנגלית, חשאי

54

מכתב אל המזכיר הראשי, ג'ון מקפרסון, ירושלים

8.7.1942

(אנגלית)

תגובה להצהרת מיניסטר המלחמה

חשאי

 

אדוני,

 

1. אני מתכבד להסתמך על ההודעה שמסר אתמול שר המלחמה [סר ג׳יימס גריג] בבית הנבחרים, שבה אמר כי 23,000 יהודים ארץ-ישראלים משמשים במסגרות המשטרה השונות, הממלאות אותם תפקידים שממלא ״משמר המולדת״ בבריטניה.

2. הנני להסב את תשומת לבך המיידית לעובדה, כי בידי 23,000 יהודים אלה יש רק 7,500 רובים ממינים שונים, 40 רובי מדוכה, וכמות בלתי מספקת בעליל של תחמושת. מהרובים רק 2,500 אנגלים והשאר איטלקים. השלטונות המוסמכים מעריכים כי רוב הרובים האיטלקים אינם שמישים ומלאי התחמושת עבורם זעום. לפי שידוע לסוכנות היהודית, אין בנמצא מלאי כלשהו של נשק שניתן לנפקו לכוח זה במצב חירום. אשר למלאי של 400 רובים, הנמצא במרכז המשטרה, הוא כלול בתוך הסך-הכל של 7,500.

3. יתר על כן, 23,000 הנ״ל כוללים כ-16,300 שוטרים מיוחדים. מאלה 14,300 חברי היישובים החקלאיים המקבלים רק אימון מקומי וארעי, 2,000 הם אנשי הערים, שהאימון שלהם נחשל אף יותר. מ-7,500 רובים רק 2,000 עומדים לרשות 14,300 השוטרים המיוחדים בכפר ורק מ-100 עד 200 ברשות האלפים שבערים. לאותם שוטרים מיוחדים, אשר לפי הצהרת סר ג׳יימס גריג הם חלק בלתי נפרד של כוח המשטרה, אין מנפקים מדים ולפי תנאי ההוראה מ-4 ביוני נמנע מהם בבירור מעמד צבאי כזה שהוענק למסגרות המשטרה האחרות.

4. אני מבקש לקבוע, כי בנסיבות הקיימות הללו הצהרת סר ג׳יימס גריג מטעה. העוצמה הממשית של כוח אינה תלויה רק במספר אנשיו, אלא בציודו ובאימונו. היא תלויה גם במעמדו. ככל שמדובר בשאלת היסוד של זמינות כלי נשק - בהנחה שאפילו כל כלי הנשק הזמינים פועלים במצב מושלם והתחמושת מצויה בשפע - רק כשליש מן הכוח יוכל לפעול בעת ובעונה אחת.

5. הסוכנות היהודית תכיר תודה אם עובדות אלה יועברו טלגרפית לידיעת ממשלת ה.מ.

 

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

העתקת קישור