47. מכתב אל אֶריק מילס, מנהל מח' ההגירה, ירושלים - מכסת עלייה - 3.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  47. מכתב אל אֶריק מילס, מנהל מח' ההגירה, ירושלים - מכסת עלייה - 3.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

47

מכתב אל אֶריק מילס, מנהל מח' ההגירה, ירושלים

3.7.1942

(אנגלית)

מכסת עלייה

 

אדוני,

 

אני מתכבד להידרש להודעה בעיתון הרשמי מס' 1205 מ-28 ביולי 1942 לגבי מכסת העלייה לחודשים אפריל-יולי 1942, ולהציע את החלוקה הבאה של רישיונות העלייה לפי סוגיהם:[1]

 

40

(A(I

40

(B(II

540

C

40

D

660

 

 

 

40

Reserve with your Dept

700

 

 

מציעים כי 440  רישיונות עלייה בסוגc  יוקצו לאנשים בגילי 35-18 הכשירים גופנית לעבודה, וכי100  יוקצו לבעלי מלאכה, ציונים ותיקים ומקרי מצוקה מיוחדים לאנשים מעל גיל 35.

 

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות

 

הערות:

[1] חוקי ההגירה לא״י, שהיו תקפים ב-1937 (כמה הסתייגויות מיוחדות לשעתן הובאו בתקנות ההגירה 1941), קבעו מספר קטגוריות של עולים שנופקו להם רישיונות עלייה:

A - אנשים בעלי אמצעים:

I  בעלי לא פחות מ-1,000 לא״י.

V I  כל אדם בעל הכנסה חודשית בטוחה של 4 לא״י.

V  כל אדם שבבעלותו הון של לא פחות מ-500 לא״י.

B - אנשים שקיומם מובטח:

I I  כל איש דת.

I I I כל סטודנט ותלמיד שנתקבלו למוסד השכלה בא׳׳י וקיומם מובטח.

C - אנשים שיש להם סיכוי ברור לתעסוקה.

D - תלויים בתושבי קבע בא״י, או בעולים בקטגוריות .a, b(ii), c

 

העתקת קישור