45. מברק אל דוד בן-גוריון, ניו-יורק ואל ג'וזף שוורץ, מונטריאול - כספים לביטחון - 2.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  45. מברק אל דוד בן-גוריון, ניו-יורק ואל ג'וזף שוורץ, מונטריאול - כספים לביטחון - 2.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

45

מברק אל דוד בן-גוריון, ניו-יורק

2.7.1942

(אנגלית)

כספים לביטחון

 

 כספים חריגים דחיפות עליונה אנא עשה הכל. משה שרתוק

 

 

 

מברק אל ג'וזף שוורץ,[1] מונטריאול

2.7.1942

(אנגלית)

 

לאור המצב קוראים לך להעביר סכום מקסימלי לביטחון, גיוס אספקה. שרתוק קפלן

 

 הערות:

[1] ג'וזף שוורץ (1879-1975). ראש הסניף האירופי של ״ג'וינט״ 1940-1949. ניהל מפעלי עזרה וסעד ב-30 ארצות לרבות פעולות ההצלה במל״ע־2. מנכ״ל ״הג׳וינט״ 1950-1951. אח״כ סגן יו״ר המגבית היהודית המאוחדת וסגן נשיא מִלווה הפיתוח לישראל (״בונדס״).

 

העתקת קישור