41. מכתב אל המפקח הכללי משטרת א"י, ירושלים - רובים למשטרת היישובים - 2.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  41. מכתב אל המפקח הכללי משטרת א"י, ירושלים - רובים למשטרת היישובים - 2.7.1942
כותרת משנה  אנגלית, סודי

41

מכתב אל המפקח הכללי משטרת א"י, ירושלים

2.7.1942

(אנגלית)

רובים למשטרת היישובים

סודי

 

אדוני,

 

אני מציע כי לאור מצב החירום יחולקו מייד הרובים שבמלאי המשטרה ליחידות משטרת היישובים העבריים.

 

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

העתקת קישור