40. מברק אל דוד בן-גוריון, ניו-יורק - תחזיות מעציבות - 1.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  40. מברק אל דוד בן-גוריון, ניו-יורק - תחזיות מעציבות - 1.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

40

מברק אל דוד בן-גוריון, ניו-יורק

1.7.1942

 (אנגלית)

 

תחזיות מעציבות

 

 בשבת, 28 ביוני, נועדתי עם גנרל מק-קונל, ביום שני עם המזכיר הראשי, היום עם הנציב העליון. התחזיות מעציבות ביותר, הגנרל אומר כי הקבצת הפלוגות היהודיות לגדודים אינה בתחום סמכותו ועליו להמתין להחלטה מלונדון או מקהיר. אשר לבקשתי להגדיל את הגנת היישובים היהודים ואת ניצולה למטרות מלחמה, הוא ציין את הקורס ל-36 סרג׳נטים של הגנת היישובים היהודים המתאמנים עכשיו כמדריכים לפעולה צבאית. הוא הודיע לי כי [המפקדה ב] קהיר אישרה מינוי קצין צבא לניהול אימוני הגנת היישובים אבל הקצין טרם הופיע. [המפקדה ב]קהיר הבטיחה עוד לסייע בהספקת נשק לצורכי אימונים. אני טענתי כי זה כמעט לא-כלום נוכח הצרכים. אנו מבקשים אימון וגיוס רבבות. הוא השיב כי אין ציוד. המשכתי ולחצתי להתחיל בהשבעת אלפי שוטרים מיוחדים בערים לשם אימונם נוכח הסכנה המאיימת. הוא השיב כי אין הוא יודע דבר על המצב הצבאי יותר מכל קורא עיתונים אבל שלל אפשרות פלישה דרך סואץ שכן לדעתו הגרמנים יתקשו לחצות את המדבר בלי כבישים טובים ובלי מים.

 

[אין חתימה]

העתקת קישור