36. מכתב לד"ר לדרמן, נתניה - להתגייס או לעמוד מנגד - 29.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  36. מכתב לד"ר לדרמן, נתניה - להתגייס או לעמוד מנגד - 29.6.1942

36

מכתב לד"ר לדרמן, נתניה

29.6.1942

להתגייס או לעמוד מנגד

 

א.נ.

 

קיבלתי את מכתבו מ-24 בח״ז,[1]

אינני רואה את הצעתו כמעשית. ממשלת ארצות הברית לא תקים צבא משלה במזרח התיכון. גם אין זה במסורתה להקים צבא של לאום לא-אמריקני במסגרת הצבא האמריקני. המעט שהשגנו בצבא הבריטי - יחידות יהודיות - איננו עולה בד בבד עם המושגים המקובלים באמריקה.

הברירה בפני היישוב היהודי כיום היא - או להתגייס ליחידות היהודיות בצבא הבריטי או לעמוד מנגד למלחמה בהיטלר ולא להשתתף בהגנה הצבאית על הארץ. קרוב לארבעה עשר אלף מבני היישוב ובנותיו כבר בחרו בדרך הראשונה ואין לי כל צל של ספק שעוד אלפים רבים יבחרו בה. אם נכונות כבודו להיות הראשון במתגייסים לחיל המתנדבים האמריקני פירושה אי נכונות להשתתף בגיוסנו הנוכחי, הריני יכול אך להביע צערי על כך.

לבסוף הנני להביע את צערי על שכבודו מצא לאפשר לפנות אלי בשפה זרה. איך נדרוש יחס של כבוד מאחרים אם איננו מכבדים את עצמנו?

 

בכבוד רב,

מ.ש.

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] המכתב לא אותר.

 

העתקת קישור