35. מכתב אל התאחדות עולי גרמניה ואוסטריה, תל-אביב - החבלה בדפוס בלומנטל - 29.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  35. מכתב אל התאחדות עולי גרמניה ואוסטריה, תל-אביב - החבלה בדפוס בלומנטל - 29.6.1942

35

מכתב אל התאחדות עולי גרמניה ואוסטריה, תל-אביב

29.6.1942

החבלה בדפוס בלומנטל

 

אדונים נכבדים,

 

הנני לענות למכתבכם מ-19 בח״ז[1] בעניין מעשה החבלה בדפוס בלומנטל.

עמדתה השלילית המוחלטת של הנהלת הסוכנות היהודית לגבי מעשי האלימות כאמצעי של ויכוח ציבורי ידועה היטב מתגובתה הפומבית על כמה וכמה מעשים כאלה. אין הנהלת הסוכנות סבורה, שבהירות עמדתה מחייבת תגובה פומבית בכל מקרה ומקרה. אדרבה, היא רואה יסוד לחשש כי קביעת נוהג של גילוי דעת בכל מקרה כזה עלולה להיראות בעיני הציבור כמצוות אנשים מלומדה ולהפסיד מכוחה המשכנע.

מטעמים אלה לא ראינו לכתחילה צורך להגיב בגילוי דעת על שערוריית החבלה בדפוס בלומנטל. אולם לאחר שנוכחנו כי שתיקתנו עלולה להתפרש שלא כהלכה, וכדי למנוע כל אי הבנה שלא מדעת וכל ניסיון של סילוף מדעת בעניין זה, יש בדעתנו להשתמש בהזדמנות הנאותה הקרובה ביותר כדי להגדיר את יחסנו למעשה החבלה בלשון שלא תשתמע לשני פנים.

 

בכבוד רב,

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] המכתב לא אותר.

 

העתקת קישור