34. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - דוח פעילות ללונדון - 29.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  34. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - דוח פעילות ללונדון - 29.6.1942
כותרת משנה  אנגלית

34

מברק אל יוסף לינטון, לונדון

29.6.1942

(אנגלית)

דוח פעילות ללונדון

 

 נועדתי עם הגנרל [מק-קונל] אתמול. תבעתי שוב גיוס מקסימלי של שוטרים מיוחדים במיוחד בערים שבהן כוח אדם מבוזבז לאור אפשרות לאימונים בקנה מידה נרחב במסגרת משטרת היישובים העבריים. עד כה השיפור היחיד באימונים מתקדמים לאנשי משטרת היישובים הוא קורס צבאי ל-36 סרג'נטים להכשרתם כמדריכים. דבר זה זניח בהשוואה לממדי המשימה. הגנרל הבטיח לשקול התחלה עם כמה אלפי שוטרים מוספים בערים אך התלונן על מחסור בציוד למספרים גדולים. אשר להקמת גדודים אמר שהעניין נדון על-ידי סמכות גבוהה יותר ולא היה בפיו דבר. הפיקוד הארצישראלי מתכנן הקמת כמה פלוגות רגלים שיורכבו מקשישים יותר לתפקידי שמירה סטטית במטרה לשחרר פלוגות אחרות לאימונים. אתמול נועדתי עם המזכיר הראשי שהיה שותף לי באכזבה לגבי היעדר ציוד והביע הפתעה לאטיות ההתקדמות בהכנת משטרת היישובים העבריים למקרה מצב חירום חמור. משלחת הוועד הלאומי ואנוכי ניוועד עם הנציב העליון ביום רביעי.[1] איני יכול שלא להתרשם כי עדיין שוררת פה רוח השלמה עם המצב וזה עשוי לשקף הרגשה שכך או כך אין לעשות הרבה. תשובתי ללוקר[2] 26/6 היא קְרָא תזכירי [3]17/4 במיוחד סעיפים 11, 12, 17. לחץ על קבלתם המיידית. הברק אם התזכיר מצוי בידך. שרתוק

 

הערות:

[1] הפגישה התקיימה ב-1.7.1942, ר׳ להלן מסמך 39.

[2] ברל לוקר. (1971-1887). חבר הנה״ס. מ-1938 מנהל האגף המדיני של הסוה״י בלונדון. עמד בקשר עם אישי הממשלה הבריטית.

[3] התזכיר שהוגש לגנרל אוקינלק (ר׳ מאבק א-1, מסמך 108).

 

העתקת קישור