28. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - עוד על הצהרת נורי סעיד - 26.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  28. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - עוד על הצהרת נורי סעיד - 26.6.1942
כותרת משנה  אנגלית

28

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

26.6.1942

(אנגלית)

עוד על הצהרת נורי סעיד

 

אדוני,

 

אני מתכבד לאשר קבלת מכתבך מ-22.6.1942 ולהודות לך על העברת מכתבי מ-10 ביוני לשר המדינה.[1]

2. אומנם התרגום של הקטע [במכתבי אליך] שצוטט מ״פַלַסטין״ מ-7 ביוני לא היה מילולי במדויק, שכן נאמר בו ״ארצות ערב״ במקום ״ערבים״ כבמקור, אולם המונח ״ערבים״ בהצהרת ראש ממשלת עיראק כיוֵון לארצות ערב, שהרי רק ארץ יכולה להשיג עצמאות ולא אדם יחיד. לעומת זה, בתרגומך נאמר ״ארץ-ישראל, סוריה וכל הערבים״ במקום ״ארץ-ישראל, סוריה והערבים האחרים״ כבמקור. המילה ״אחרים״ מדגישה ביתר שאת כי מדובר בארצות. פירושה המובהק של ההצהרה הוא, אם כן:

א) שארץ-ישראל לדידו של הדובר, ארץ ערבית,

ב) שארץ-ישראל תשיג את עצמאותה.

מכאן שהמסקנה בסעיף 3 של מכתבי, שם נאמר כי ההצהרה ״צופה, למעשה, כי אחרי המלחמה תהיה ארץ-ישראל מדינה ערבית עצמאית״, נכונה לגמרי.

3. הסוכנות היהודית חייבת, לפיכך, לעמוד על הסתייגותה מפרסום אותה הצהרה בארץ-ישראל בזמן שתחזיות לעתיד ארץ-ישראל, היוצאות מפי מנהיגים ציוניים, אסורות בפרסום.

 

בנאמנות,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

העתקת קישור