26. מברק אל ארתור לוריא, ניו-יורק - הפליטים היהודים מפולין - 23.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  26. מברק אל ארתור לוריא, ניו-יורק - הפליטים היהודים מפולין - 23.6.1942
כותרת משנה  אנגלית

26

מברק אל ארתור לוריא, ניו-יורק

23.6.1942

(אנגלית)

הפליטים היהודים מפולין

 

 קיבלנו פרטים מחרידים על מצב פליטים יהודים פולנים בטורקסטן ממאות עדים אמינים שהגיעו לארץ-ישראל ולטהרן. דוּוח על כמה מאות אלפי מתים.[1] חוגים פולנים רשמיים פה מעריכים מספר נוכחי של פליטים בטורקסטן 110,000 מחציתם יהודים. השלטונות הרוסים העבירו הטיפול בפליטים לשלטונות הפולנים. כל פליט זכאי לקבל 400 גרם לחם ומים חמים ליום. טיפוס, צפדינה, רעב וקור גורמים מקרי מוות רבים מאוד מדי יום. בעיה של רבבות יתומים חריפה במיוחד. 12,000 אזרחים פולנים שפונו מרוסיה לאיראן כוללים רק 800 יהודים. בין אנשי הצבא הפולנים שפונו מרוסיה לא עולה אחוז היהודים על 6 ובדומה בין מאות יתומים פולנים שהועברו לבומביי רק יהודים מעטים. השלטונות הפולנים אומרים שקיבלו הוראות סובייטיות לא לכלול יהודים בצבא הפולני. לעומת זה דוּוח ממקורות אמינים על יהודים רבים שפינויים אושר בידי הסובייטים ולא הורשו על-ידי הפולנים להצטרף לצבא. גם התלוננו שסיוע שנשלח על-ידי מוסדות פולנים אינו מגיע בכל מקום ליהודים. הסוכנות והוועד הפולני היהודי[2] הפנו בקשות דחופות לממשלה הפולנית בלונדון באמצעות הקונסולים הפולנים להגדיל מספר אנשי הצבא היהודים והמפונים האזרחים ולחלוקה שווה של סיוע. רצויות פניות ענייניות בצד שלך. נציג הוועד היהודי פולני שוהה בטהרן חודשיים וזקוק לכספים. 150 סרטיפיקטים נשלחו לטהרן. קבוצה ראשונה משתיים של פליטים מטהרן הגיעה לארץ-ישראל בימים אלה. דובקין יוצא לאיראן בשבוע הבא.

 

הערות:

[1] בקרב יהודי פולין בכלל.

[2] בספטמבר-אוקטובר 1939 הקימה הנה״ס ועדה בראשות יצחק גרינבוים, ובהשתתפות משה שפירא, אליהו דובקין ואמיל שמורק, לטיפול בענייני יהדות פולין, שכונתה ״ועדת הארבעה״ או ״הוועד לענייני יהודי פולין״. בראשית 1940 הקימה ועדה זו מרכז לידיעות שהגיעו מפולין. באמצע ינואר 1943 הוקם ״ועד ההצלה המאוחד שליד הסוה״י״ (בקיצור ״ועד ההצלה״) בהשתתפות נציגי הסוה״י, הוה״ל, ״אגודת ישראל״ והרוויזיוניסטים, גם הוא בראשות גרינבוים.

 

העתקת קישור