25. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - השתתפות בהגנת הארץ - 23.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  25. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - השתתפות בהגנת הארץ - 23.6.1942
כותרת משנה  אנגלית

25

מברק אל יוסף לינטון, לונדון

23.6.1942

(אנגלית)

השתתפות בהגנת הארץ

 

 בעניין השתתפות מלאה יותר בהגנת ארץ-ישראל נפגשתי [עם] המפקד בירושלים[1] ב-23 במרס וב-27 באפריל. הגשתי תזכיר למפקד הראשי[2] ב-17 באפריל קיבלתי ממנו שני אישורי ביניים אישיים ב-20 באפריל וב-25 במאי שהבטיחו החלטה בהקדם. במשך מאי יוני ביקשתי פעמיים להיוועד עם המפקד אבל סגנו השיב בשמו שאין לו דבר חדש להודיעני והחלטה צפויה בקרוב. אתמול כתבתי שוב למפקד ולמפקד הראשי התייחסתי להתפתחות בלוב הדגשתי אחריות כבדה הכרוכה בהיעדר פעולה בקווים שהצעתי בתזכיר ב-17 באפריל.

 

הערות:

[1] מייג'ור-גנרל מק-קונל.

[2] גנרל קלוד אוקינלק.

 

העתקת קישור