24. מכתב אל מייג'ור-גנרל מק-קונל - עם נפילת טוברוק - 22.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  24. מכתב אל מייג'ור-גנרל מק-קונל - עם נפילת טוברוק - 22.6.1942
כותרת משנה  אנגלית, סודי

24

מכתב אל מייג'ור-גנרל מק-קונל[1]

22.6.1942

(אנגלית)

עם נפילת טוברוק

סודי

 

מייג'ור-גנרל מק-קונל יקר,

 

נפילת טוברוק[2] משרה תחושת חומרה רבה יותר על השיקולים שהייתה לי הזדמנות להעלות לפניך בשתי פגישותינו האחרונות ב-23 במרס וב-27 באפריל. כאשר ד"ר יוסף ואני נועדנו איתך במועד המאוחר יותר, הואלת בטובך לומר שאתה מקווה כי בקרוב מאוד תוכל ליידענו בצעדים שיינקטו לאחר שקילת תזכירי לגנרל אוקינלק מ-17 באפריל.[3] מאז הרשיתי לעצמי פעמיים לבקש ראיון במטרה להיוודע היכן הדברים עומדים, אבל סגנך הודיע לי שעדיין אין לך מה למסור.

כידוע לך, אנו נתונים במאמץ כולל לדרבן התגייסות, אשר כבר הניב כמה תוצאות ממשיות, אבל דווקא מפני שההתגייסות במעלה, ובמיוחד לאור ההתפתחויות בלוב, שאלות האימונים המלאים יותר לפלוגות הארץ-ישראליות של ה״באפס״, וצירופן יחדיו לגדודים, לובשות חשיבות יתרה. לבד מזה, הציבור היהודי משתוקק מדי יום יותר ויותר לניצול מלא ככל האפשר של הפוטנציאל המלחמתי שלו באמצעות אימונים רחבי ממדים לתפקידי משמר המולדת.

הסוכנות היהודית תזנח את אחריותה אם, בצומת רציני זה, לא תסב את שימת לבך לכל השאלות הללו. כולנו מקווים שהמפלה בלוב זמנית בלבד ולא תיוודע לה השפעה מכרעת על מהלך המלחמה העתידי במזרח התיכון, אולם מוטלת עלינו חובה להיות נכונים לכל אפשרות, וגורל היהודים בארץ-ישראל במקרה של מצב חירום חמור, שיתהווה בארץ או בקרבתה, מחייב עירנות מרבית.

אני מקווה מאוד לשמוע ממך, במועד המוקדם ביותר הנוח לך, את שבכוונתכם לעשות. אנו נכונים, כמובן, לעמוד לרשותך לדיון פנים אל פנים.

אני מבקש לצרף העתק של מכתבי לגנרל אוקינלק מיום זה.

 

שלך בכנות, מ. שרתוק[4]

 

הערות:

[1] דגלס מק-קונל, מפקד הצבא הבריטי בא״י.

[2] טוברוק נכבשה בידי הצבא הגרמני ב-21.6.1942.

[4] מק-קונל השיב למ״ש ב-26 ביוני, כי אינו מוסמך להחליט בנושאים כגון קיבוץ פלוגות ״באפס״ ארץ-ישראליות; בעניינים אלה יש לפנות לסמכות גבוהה יותר; תוכנית כללית למתן אימון טוב יותר למי״ע בפיקוח צבאי, אושרה, וקורס ראשון כבר התחיל; כן ניתן אישור עקרוני להקמת פלוגות משמר נוספות של קשישים יותר, ובאופן זה ישוחררו כמה פלוגות של ״באפס״ מתפקידי שמירה סטטיים ויוכלו לקבל אימונים מתקדמים יותר; ככל שירבו מתגייסים ופלוגות ״באפס״ נוספות, כן יגדלו הסיכויים לשיפור האימונים של הפלוגות הקיימות.

 

העתקת קישור