23. מכתב אל גנרל קלוד אוקינלק - נוכח המפלה בלוב - 22.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  23. מכתב אל גנרל קלוד אוקינלק - נוכח המפלה בלוב - 22.6.1942
כותרת משנה  אנגלית, סודי

23

מכתב אל גנרל קלוד אוקינלק[1]

22.6.1942

(אנגלית)

נוכח המפלה בלוב

סודי


גנרל אוקינלק יקר,

 

אסיר תודה הייתי לך על שני מכתבים, שאחד מהם, מ-20 באפריל, אישר קבלת תזכירי מ-17 באפריל בדבר מאמץ יהודי כולל להגנת ארץ-ישראל,[2] והאחר, מ-25 במאי, שבו הבהרת כי הדיונים בנושא הגיעו כמעט לכלל סיכום סופי והבעת תקווה שעד מהרה תוכל לשלוח לי תשובה ממצה. מאז המכתב מאותו תאריך לא שמעתי דבר אם מהמפקדה הכללית [בקהיר] ואם מהמפקד הכללי בירושלים.

חשתי רתיעה מלהטרידך שוב, בדעתי עד מה אתה טרוד בוודאי, והמתנתי בסבלנות למסר נוסף שלך. אולם אירועים שהתחוללו באחרונה דוחקים בי לפנות אליך שוב, שאם לא כן - אמעל בחובותי.

בטוחני כי אין לייחס למפלה בלוב[3] חשיבות מכרעת כלשהי, אבל לבטח היא מהווה אזהרה חדשה כי יש להתכונן לכל אפשרות, וכי לגורם הזמן נודעת חשיבות עליונה. התחושה שעדיין נותר הרבה לעשות, אם אכן מן הדין כי תהיה ליהודים בארץ-ישראל מלוא היכולת להטיל את מלוא משקלם להגנת ארצם, מעוררת אפוא דאגה חמורה ביותר. אחריות חמורה רובצת עלינו, ולפיכך אני מבקש להדגיש שוב את דחיפות העניין ומפציר בך לנקוט פעולה בהקדם האפשרי.

 

שלך בכנות,

מ. שרתוק[4]

 

הערות:

[1] גנרל קלוד אוקינלק (1981-1884). התמנה מפקד הצבא הבריטי במזה״ת ביולי 1941 במקום גנרל ארצ'יבלד וויוול. מאוגוסט 1942 מפקד הצבא הבריטי בעיראק ופרס.

[3] נפילת טוברוק בידי הגרמנים ב-21.6.1942 והתקדמות הצבא הגרמני לגבולות מצרים.

[4] גנרל אוקינלק השיב למ״ש ב-10.7.1942:

מר שרתוק יקירי,

תודה על מכתבך מ-22 ביוני.

צר לי על העיכוב שחל בתשובתי לתזכירך מ-17 באפריל. הנושאים שהעלית בתזכירך מ-17 באפריל נבחנו בקפידה ואני אעשה ככל יכולתי לזרז תשובה.

בטוחני כי תבין שאנשי המפקדה היו עסוקים ביותר בחודשים האחרונים.

שלך בכנות, ק. אוקינלק

 

העתקת קישור