21. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - מכסות העלייה - 19.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  21. מברק אל יוסף לינטון, לונדון - מכסות העלייה - 19.6.1942
כותרת משנה  אנגלית

21

מברק אל יוסף לינטון, לונדון

19.6.1942

 (אנגלית)

מכסות העלייה

 

 הסוכנות לא יכולה לסדר מסע קפריסין. [1] מצפה לשחרור שיתחיל בשבוע הבא. [2] 3,000 זה המכסה [הכללית] לא השדיול של העובדים. הכל הוקצה בעיקר [ל]טורקיה עיראק תימן טהרן רוסיה. 5,000 כפי שהוברק[3] זה השדיול של העובדים לא המכסה. שום שאלה של סיווג לא עולה. הודיעונו רשמית המחלקה [להגירה] הציעה להעניק מכסה חדשה לשליש המסתיים ביוני שחלה על [עצורי] עתלית ומתאימים מאלה שעכשיו בטהרן. צופה הענקת מכסה אחר-כך לשליש השני החלטה צפויה בשבוע הבא. תבעתי כמות נרחבת לזרימה נוספת של פליטים לטהרן גם פניות של ממשלת ה.מ. בקוויבישב לגבי עלייה ישירה שעדיין חסומה. טענתי אנשים מבוזבזים ברוסיה יעילים פה. מציע לגשת למשרד המושבות ולשגרירות הסובייטית בעניין זה תגובה רשמית ראשונה פה חיובית. שרתוק

 

הערות:

[1] ר' בעניין זה מברקי לינטון במסמך 15, הע' 3 לעיל.

בדיון בקבינט הבריטי ב-18.5.1942 בשאלת העלייה הבלתי חוקית, התקבלה הצעת שר המושבות קרנבורן כי פליטים יהודים שיגיעו לחופי טורקיה בדרכם לא״י יורשו להפליג לקפריסין, אך על הסוה״י לארגן ולממן את מסעם לשם (ר׳ מאבק א-1, מסמך 155).

[2] ב-27.5.1942 הודיעה ממשלת לונדון על החלטתה לשחרר בהדרגה את מעפילי ״דריין״ העצורים בעתלית (ר' שם).

העתקת קישור