18. מכתב אל דב יוסף, ירושלים - גיוס נשים - 17.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  18. מכתב אל דב יוסף, ירושלים - גיוס נשים - 17.6.1942

18

מכתב אל דב יוסף,[1] ירושלים

17.6.1942

גיוס נשים

 

בביקורי האחרון בתל-אביב קיבלתי לשיחה את הגייסת שלנו, גב' סוניה איידלברג. הבטחתי לה את הראיון עוד מלפני כמה שבועות, אך לא נפניתי עד עכשיו, כתוצאה משיחה זו הנני מציע את הסידורים הבאים:

1. יש לדאוג לשיתוף נשים בוועדות ההתגייסות במרכזים העיקריים, בדומה לצירוף גב׳ ב. אידלסון[2] לוועדה בתל אביב. בחיפה משתתפת כבר בוועדה גב׳ רחל פרידלנד.[3] אע״פ שלדברי הגייסת לא נכנסה גב׳ פרידלנד לוועדה ״בתור אישה״, איני רואה שום צורך באישה נוספת. גם בירושלים יש אישה בוועדה, גב׳ קטינקא,[4] אך לדעת הגייסת היא ממתנגדות גיוס הנשים. כאן כדאי לצרף עוד אישה ומכיוון שהנשים המשתתפות בוועדות תל אביב וחיפה הן חברות ההסתדרות, מן הראוי שבירושלים תצורף נציגת ויצ״ו (אולי גב׳ בלומנפלד?).[5]

2. בתל-אביב השתתפו בוועדת הגיוס הקודמת שלוש גברות. לדברי הגייסת, פירוק הוועדה וחיסול תפקידן הציבורי של גברות אלו בפעולת הגיוס יגרום להן עלבון שכדאי למנוע בעדו. הצעתי היא להקים בתל אביב, ליד ועדת ההתגייסות העירונית, ועדת משנה לגיוס נשים ולהזמין את הגברות האלו להיכנס לוועדה זו.

3. כיוון שגיוס הנשים סובל מחוסר צו מחייב, ונשים רבות טוענות שיש כאן אפליה בין גבר ואישה, מציעה הגייסת שבכל מקום שייערך מיפקד של גברים ייערך גם מיפקד של נשים, כדי להבליט את חשיבות גיוסן.

4. יש לדאוג להבטחת החזרתה לעבודה של המתגייסת כשם שהדבר הובטח לגבי המתגייס. המדובר, כמובן, בעבודה קבועה. בשעתו פניתי בעניין זה בחוזר לכמה עשרות מוסדות שרובם נענו בחיוב. אחד המוסדות שטרם נענה בחיוב הוא אפ״ב. כיום יש במוסד זה חמש פקידות הרוצות להתגייס אך גיוסן מתעכב מאותה סיבה. אני פונה שוב לאפ״ב בעניין זה.

5. בכל הפגישות וההתייעצויות של מנהלי ענפי העבודה בהנהלת הגיוס המרכזית רצוי לשתף את הגייסת למען יובאו לידי ביטוי הצרכים והבעיות המיוחדים של גיוס נשים.

6. הגייסת מבקשת להגביר את התעמולה למען גיוס האישה.

 

[אין חתימה]

הערות:

[1] בתפקידו כיו״ר ״מרכז ההתגייסות״.

[2] בבה אידלסון (1975-1895). ילידת רוסיה. עלתה ב-1926. חברת מפא״י מהיווסדה. ממנהיגות תנועת הפועלות. חברת הוה״פ והוה״ל. לימים ח״כ.

[3] רחל פרידלנד-שלון. פרופ׳ בטכניון ופעילת ציבור.

[4] יהודית קטינקא, רעיית המהנדס ברוך קטינקא.

[5] ג׳ני בלומנפלד, רעיית ד"ר קורט בלומנפלד, נשיא התאחדות עולי גרמניה.

 

העתקת קישור