17. מכתב אל סוניה איידלברג, תל-אביב - גיוס נשים - 17.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  17. מכתב אל סוניה איידלברג, תל-אביב - גיוס נשים - 17.6.1942

17

מכתב אל סוניה איידלברג,[1] תל-אביב

17.6.1942

גיוס נשים

 

 בשיחתך איתי ב-13 ביוני עוררת 15 שאלות, והן:

1. שיתוף נשים בוועדות ההתגייסות המקומיות;

2. תוספת אישה (נציגת ויצ״ו) לוועדה הירושלמית;

3. ועדת משנה לגיוס נשים בתל אביב, בשיתוף שלוש הגברות שהשתתפו עד כה בוועדת הגיוס הכללית;

4. שיתוף הגייסת בהתייעצויות;

5. מיפקד נשים במקומות שייערך מיפקד גברים;

6. הבטחת זכויות עבודה של מגויסות;

7. אותה שאלה באפ״ב;

8. עניין העונש הקיבוצי על פלוגת א.ט.ס.;

9. הגברת התעמולה לגיוס הנשים;

10. צו פנימי לגיוס חברות;

11. בירור בעיתונות בדבר הדגשת עניין גיוס הנשים בצו ההתגייסות;

12. הידיעות השליליות שנמסרו מפי הקצין היהודי באיסמעילייה;[2]

13. שאלת ״השומר הצעיר״;

14. קשר הגייסות עם המחנה;

15. חיזוק הזיקה של הוועד למען החייל אל ציבור החיילות.

הנני להודיעך, כי את הטיפול בשאלות 6-1 ו-9 מסרתי לד"ר יוסף. בתזכירי אליו ציינתי את הפעולה שצריכה להיעשות. בסעיף 7 כתבתי לאפ״ב. בסעיף 10 פניתי אל הממונה על כך וביקשתיו להמציא לי הצעות להגברת הגיוס בקרב החברות. לסעיף 11 אקדיש תשומת לב במסיבת העיתונאים הקרובה. בסעיף 12 נשלח מכתב אל הקצין הנוגע בדבר. בסעיף 15 שוחחתי עם יו״ר הוועדה וכתבתי לוועד. הסעיפים 13 ו-14 עדיין בעיון.

 

[אין חתימה]

הערות:

[1] סוניה איידלברג, ילידת רוסיה. עלתה ב-1926. חברת מועצת ההסתדרות, מועצת פועלי ת״א ומועצת הפועלות. פעילה ב״הגנה״. תפקדה כגייסת לחיל הנשים בצבא הבריטי (א.ט.ס.). לימים חברת ״אחדות העבודה״, מפ״ם ו״השמאל הסוציאליסטי״.

[2] בבסיס איסמעאיליה שירתו חיילות א.ט.ס. רבות.

 

העתקת קישור