10. מכתב אל מנהל בתי הזיקוק, חיפה - גיוס עובדי בתי הזיקוק - 10.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  10. מכתב אל מנהל בתי הזיקוק, חיפה - גיוס עובדי בתי הזיקוק - 10.6.1942
כותרת משנה  אנגלית

10

מכתב אל מנהל בתי הזיקוק, חיפה

10.6.1942

(אנגלית)

גיוס עובדי בתי הזיקוק

 

אדון יקר,

 

לדאבוני נתעכבה תשובתי למכתבך מ-13 במאי בשל הצורך לברר כמה עניינים.

נראה שהוטעית לגבי היבטים מסוימים במדיניות הגיוס של הסוכנות היהודית. אין זה נכון כי ״כל הגברים גילאי 20 עד 30, בלא שים לב למקצועם או לעיסוקם, נדרשים להתגייס לכוחות הוד מלכותו״ על ידינו. למעשה, מוקדשת שימת לב מיוחדת להימנעות מהוצאת גברים הממלאים תפקידי מפתח מכוח מקצועם או ניסיונם, ואשר המשך תעסוקתם חיונית למאמץ המלחמה של הארץ או, בדרך כלל, לתפקוד יעיל של מפעל או מוסד חשוב, ממקומות עבודתם. יתר על כן, הקריאה המיוחדת להתגייסות מטעם המוסדות הלאומיים היהודים אינה חלה על כל הגברים גילאי 20 עד 30, אלא רק על רווקים ועל נשואים שאין להם ילדים.

עם קבלת מכתבך נעשה בירור כדי לוודא אם משרד הגיוס בחיפה סטה באורח כלשהו מן העקרונות הללו. נמצא כי לא כך היה.

הנני מציע, שכדי להסדיר בתוך היישוב היהודי את מעמדם של אותם מועסקים יהודים שלך, שתעסוקתם חיונית למאמץ המלחמה, תואיל לשלוח למשרד הגיוס בחיפה את רשימת שמותיהם.

 

שלך בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

העתקת קישור