9. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - הצהרת נורי סעיד - 10.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  9. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - הצהרת נורי סעיד - 10.6.1942
כותרת משנה  אנגלית

9

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

10.6.1942

(אנגלית)

הצהרת נורי סעיד

 

אדוני,

 

1. אני מתכבד להתייחס להצהרה שהשמיע באחרונה נורי אל-סעיד פשה בפרלמנט העיראקי, אשר לפי העיתון ״פלסטין״ מ-7 ביוני הכילה את המשפטים הבאים:

הייתי רוצה להביא לפני בית נכבד זה את החדשות הטובות שפלסטין, סוריה וארצות ערביות אחרות יקבלו את עצמאותן... לאור הנסיבות הנוכחיות, הידועות לכם יפה, איני רשאי להוסיף דבר.[1]

2. הנהלת הסוכנות היהודית מבקשת מאוד להיוודע האם הצהרת ראש הממשלה העיראקי מושתתת על החלטה כלשהי שנמסרה לו על-ידי ממשלת הוד מלכותו, או על הצהרה כלשהי שהושמעה על-ידה. ההנהלה תהיה אסירת תודה לשלטונות המנדט אם יבהירו את העניין ואם יבריקו בקשה זו, ככל שיידרש, למזכיר המדינה [לענייני מושבות].[2]

3. ההנהלה מבקשת גם להביע פליאתה על שהכתבה הנ״ל, הצופה, למעשה, כי אחרי המלחמה תהיה ארץ-ישראל מדינה ערבית עצמאית, אושרה בידי הצנזור בשעה שתחזיות בדבר עלייה בממדים נרחבים לארץ זו אחרי המלחמה, או הצהרות שהשמיעו מנהיגים יהודים על עתידה של ארץ-ישראל, כגון הצהרתו האחרונה של מר בן-גוריון באמריקה,[3] נפסלו.[4]

 

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] מדובר בתוכנית לאיחוד ארצות ״הסהר הפורה״. ר' ערך ״פדרציה במזה״ת״, מאבק א-1.

[2] הכוונה לשר המושבות לורד קרנבורן (ר' להלן מסמך 28 הע' 1).

[3] נראה שמדובר בראיון שנתן ב״ג ל״ניו-יורק טיימס״ לאחר התכנסות הוועידה הציונית במלון בילטמור ב-9.5.1942, שפורסם תחת הכותרת ״בן-גוריון מתווה תוכנית לפתרון בעיית ארץ-ישראל״.

[4] בתשובה למכתב מ״ש שלח לו רוברט סקוט, מ״מ המזכיר הראשי, ב-22.6.42 (אצ״מ S 25/354), תרגום מלא של הודעת ראש ממשלת עיראק, כפי שפורסמה ב״פלסטין״, וצירף את דברי שר המושבות קרנבורן, בבית הלורדים מ-6.5.1942, בתשובה לשאילתת לורד דייויס, כלהלן: ברצוני להבהיר כי לא חל שום שינוי במדיניות מה״מ לגבי ארץ-ישראל. הלורד הנכבד יכול לבטוח כי הממשלה לא תיטול התחייבויות לגבי עתיד ארץ זו ללא התייעצות מוקדמת עם הנוגעים בדבר, לאור שיקוליה, לרבות עם הערבים והיהודים.

 

העתקת קישור