155. שיחת משה שרתוק עם קולונל דגלס-בראון, ירושלים - טיפול ביחידות הארץ-ישראליות - 20.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  155. שיחת משה שרתוק עם קולונל דגלס-בראון, ירושלים - טיפול ביחידות הארץ-ישראליות - 20.10.1942
כותרת משנה  רשם: משה יובל

155

שיחת משה שרתוק עם קולונל דגלס-בראון, ירושלים

20.10.1942

טיפול ביחידות הארץ-ישראליות

 

רשם: משה יובל

 

1. לשאלת מ.ש. על קצב הקמת הגדודים העברים ענה הקולונל כי כבר נעשו כל ההכנות להקמת 2 גדודים: אחד יהודי ואחד ערבי. אחר כך יאורגנו הבטליונים ללא שמירת השוויון בין יהודים וערבים. חלה דחייה קלה בגלל הפעולות במדבר שאליהן נקראו כמה מהמועמדים לתפקידים בגדודים. ד.ב. היה אופטימי לגבי סיכויי ההתפתחות.

2. ד.ב. הסכים שלא יעבירו חיילים קשישים מפלוגות ״באפס״ לפלוגות המשמר אלא בהסכמתם. הגבלה זו לא תחול על חיילים שכושרם הגופני אינו מתאים לזה של ה״באפס״.

3. לשאלה על עתיד התותחנים הכבדים בחיפה, הודיע הקולונל כי עליו עוד לברר את השאלה. עכ״פ לא ידוע לו, כי עומדים לפזרם מייד. המִפקד של בעלי המקצוע נערך מטעמים אחרים. הוא עוד יברר את השאלה ויודיענו. לגבי אלה שגמרו את אימוניהם בסרפנד ענה כי ייתכן שחלק מהם יעבור לארטילריה הקלה (היחידה העברית למלחמה בהתקפות מן האוויר), כן רשם לו לברר מה קרה להבטחה למנות קצינים יהודים ביחידה הקלה.

4. ד.ב. רשם לפניו לברר את שאלת מינוי קצינים בפלוגת עובדי ים 1309 וכן מדוע הם בלי נשק. אגב, העיר כי בקרוב תעזוב הפלוגה את עקבה ותעבור למקום אחר.

5. הקולונל יטפל במצב פלוגות התחמושת (raoc) בוואדי סַרר [נחל שורק]. במיוחד יברר את שאלת מינוי קצינים עברים לפלוגות.

6. הקולונל רשם לפניו לעיין בשאלת הקצינים מפלוגות החפרים שטרם צורפו לחילות אחרים (אנגל, כספי, שיף).

7. בשאלת פלוגת הקבלה והאימונים 68 (חיל ההובלה) הודיע הקולונל כי חל שיפור ניכר בפלוגה ועוד ימשיכו להכניס תיקונים.

8. ד.ב. טיפל כבר בשאלת מינויים של רבנים צבאיים ויודיענו את התוצאות.

9. לדרישה למנות קציני חינוך סיפר ד.ב., כי תחול ריאורגניזציה בקרוב ויאחדו את הטיפול בחינוך וב-welfare. מ.ש. ביאר, כי דרישתו היא שבכל סידור יובטח שבענייני היהודים יטפל קצין יהודי.

 

בסוף השיחה סיפר ד.ב. על תשובת לשכת הגיוס שלנו בחיפה (חתומה בידי ד"ר יוספטל)[1] לפניית קצין הגיוס על פעולת גיוס משותפת. ד.ב. הביע את אי שביעת רצונו מהתשובה. מ.ש. ענה כי הוא מצטער על כמה ביטויים בלתי מוצלחים שבמכתב, אולם על המפקדה לדעת כי אין לצפות שהסוכנות היהודית תטפל בגיוס בין הערבים. המוסדות המקומיים בחיפה שאלו אותנו אם הם רשאים להשתתף בפעולות הגיוס והסכמנו להשתתפותם, אולם אין לנו כמוסד לאומי מרכזי כל אפשרות לקחת חלק בכך.

 

הערות:

[1] גיורא יוספטל (1962-1912). עלה מגרמניה ב-1938, שם היה מראשי ההסתדרות הציונית ומזכיר עליית הנוער. מפעילי ה״הגנה״ עד התנדבותו לצבא הבריטי ב-1945. לימים חבר הנה״ס, מזכיר מפא״י, ח״כ ושר.

 

העתקת קישור