דף ראשון
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  דף ראשון


משה שרת

 

 

מאבק מדיני 1942

 

יוני-דצמבר

 

 

קובץ נאומים ומסמכים

איסוף ותחקיר: שפרה קולת

עורכים: יעקב ורנה שרת

 

כרך א   - חלק שני

 

 

Moshe Sharett

Political Struggle 1942

June-December

 

An Anthology of Speeches and Documents

Assembly and research: Shifra Kolat

Series Editor: Yaakov Sharett with Rina Sharett

 

Vol. 1  -  Part 2

The Society to Commemorate Moshe Sharett

30 Ben Gurion Blvd., Tel Aviv 6458805, Israel

 

 

עיצוב גרפי: עדי חן

עימוד: רנה שרת

עטיפה: סטודיו יוסי ג׳יברי

דפוס א.י.ל.

2014

 

מסת״ב: 7-4-9111978-965-9

העמותה למורשת משה שרת

שד' בן גוריון 30, תל-אביב 6458805

טל: 972-3-5227615 :Tel. פקס: 972-3-5279607 :Fax

msharett@017.net.il | www.sharett.org.il

 

 

ספר זה רואה אור בסיוע:

המועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלה, משרד ראש הממשלה

קרן ברל כצנלסון

קרן קיימת לישראל

קרן לפיתוח ולקדמה (עמנואל רסין)

 

העתקת קישור