187. ישיבת הנהלת הסוכנות, לונדון - העלאת יהודים מארץ אויב - 15.12.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  187. ישיבת הנהלת הסוכנות, לונדון - העלאת יהודים מארץ אויב - 15.12.1942
כותרת משנה  אנגלית

187

ישיבת הנהלת הסוכנות, לונדון[1]

15.12.1942

(אנגלית)

העלאת יהודים מארץ אויב

 

ברל לוקר: אני מציע שד"ר ברודצקי ומר שרתוק ייפגשו עם שר המושבות.

 

הוחלט: מר שרתוק ייפגש עם סר וויליאם בטרשיל[2] כדי להסדיר פגישה עם שר המושבות.

 

מר שרתוק: בעניין ארץ-ישראל עומדים על הפרק שני נושאים עיקריים.

(א) ביטול האיסור הכללי על כניסת יהודים מארץ אויב ומאזורים כבושים בידי האויב לארץ-ישראל;

(ב) הכנסת יהודים רבים ככל האפשר לארץ-ישראל מבין מי שיעלה בידם להיחלץ. כמה מבין אלה יהיו כשירים להירתם למאמץ המלחמה, ואת היתר יהיה עלינו לקיים. בהתבטאויותינו הפומביות אין זה רצוי לדבר על ״הספר הלבן״, אבל בשיחות פרטיות עם חברי פרלמנט אפשר לומר, כי אפילו במסגרת ״הספר הלבן״ עדיין נותרו 38,000 סרטיפיקטים זמינים.

שמעתי מפי מר ג׳וזף שוורץ כי ממשלת ספרד נכונה לשחרר פליטים מבתי הכלא רק אם תוגש בעניין זה פניית ממשלה אחרת. מר שוורץ שוחח בעניין זה עם השגריר הבריטי במדריד, אך נענה כי עליו לקבל הוראות מלונדון.

 

פרופ' ניימיר: אני סבור כי רצוי שמר שרתוק ייפגש עם סר הרברט אמרסון[3] אני אוכל להסדיר את הפגישה.

 

הערות:

[1] מתוך הפרוטוקול המקוצר. נוכחים: ד"ר זליג ברודצקי, משה שרתוק, בלאנש דגדייל, ברל לוקר, פרופ' לואיס ניימיר, לוי בקשטנסקי, יוסף לינטון.

[2] וויליאם בטרשיל. מושל קפריסין 1937-1935. של ממשלת המנדט בא״י 1939-1937. עוזר סגן שר המושבות 1942-1939.

[3] הרברט אמרסון (1962-1861). שירת במימשל הבריטי בהודו והיה מושל פנג׳אב. ב-1938 התמנה לנציב עליון לענייני פליטים של חבר הלאומים ועמד בראש ועדה בין-ממשלתית לפליטים' שהייתה ככל הנראה התוצאה היחידה, והעקרה כמעט לגמרי, של ועידת ברמודה (ר׳ פורת, עמ׳ 211, 364).

 

העתקת קישור