אישים ושמות הצופן
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  אישים ושמות הצופן


 

אישים ושמות הצופןֳ

 

 

אביגור, שאול - אבירות, ב׳׳י, בן-יהודה, גיסי, הגיס. אבן, אבא - א׳׳א, א.א., בעל שושנה, בעל שושנת גושן.

אבן, סוזי - שושנת גושן.

אבנר, גרשון - גר, גרי, גריש, גר-צבי, גר צדק. אברהמי, לוי - בן אברהם.

אבריאל, אהוד - א.א., בן גרא, אהוד, הגעתוני.

אגרון, גרשון - בעל הדואר, גר, גרש, גרשון.

אידן, אנטוני - אוהב קליאופטרה.

אילת (אפשטיין), אליהו - א׳׳א, אלוף זהבה, הגלעדי, התשבי.

אישם, ג׳יילס - שכס, שקספיר.

איתן וולטר - אביתר, א-ר, וולטר.

אלפרין, חיים - איש המשמר.

ארגוב, מאיר - בן החיל.

ארזי, טוביה - אחי אלון, בן הארזים, לבנוני, צולע. ארן, זלמן - בעל הקצרנית, הגזבר, הגזבר לבית פזית.

אשכול, לוי - ליש, לי׳׳ש.

אשל אריה - א׳׳א, אחימן, בעל אדלה, נמרוד.

 

בהרל, דוד - המהרלי, מהר׳׳ל.

בווין, ארנסט - ב., רציני.

ביילין, הרי - בעל הגיורת, הלבן.

בן אהרון יצחק - אבויריב, אבייריב, ב״א.

בן גוריון - אבירן, אמיתי, בן אביגדור, ב׳׳ג, עמי.

בן גוריון, עמוס - נכד אביגדור.

בן צבי, יצחק - איש הצריף, בן שמשי.

בקסטון, פרנק - איש בוסטון.

ברודצקי, זליג - הפרופסור.

ברוידא, אפרים - א׳׳ב, א.ב.

ברנזון, עו׳׳ד צבי - בן-ברן.

בר-יהודה (אידלסון), ישראל - איש בבה, ישראל אלוף אחי, קיפוד.

 

גויטיין, דוד - בעל האורה.

גולד, זאב - אופיר.

גולדמן, הרב יעקב - איש פז.

גולדמן, נחום - איש זהב, זהבי, נ׳׳ג.

גוריון, יוסף - איש גבע.

גייטר, סר ג'ורג' - בעל הבירית.

ג׳יילס, א׳׳פ - בן גיל.

גלילי ישראל - הלל, מתתיהו, ניצן, נעני.

גרינבוים, יצחק - אילן, אלוף, הגורן, הגורני, הירוק, המזוקן, י.ג., י׳׳ג.

 

דובקין, אליהו - א׳׳ד, יוסיפון.

דנין עזרא - זרובבל.

 

הד, אוריאל - אוריאל.

הורוביץ, דוד - אבודן.

הכהן, דוד - בעל הברכה.

הרמן, אברהם - א׳׳ן.

 

וייץ, יוסף - המייער.

וייץ, יחיעם - בן המייער.

וייץ, רענן - אחי יחיעם, בן המייער.

וייצמן, חיים - בן עוזר, בעל האמונה, הכימאי, ויטל. וסרשטרום, קופל - איש מים.

 

זקיף (זוכוביצקי), שמואל - אביגדליה, בן אחיקם.

 

חושי אבא - בן סבא הרגשי.

 

טבנקין יצחק - אבי משה, האדמו׳׳ר.

טרומן, הרי - אמיתי.

 

יוסטמן, יהושע - בן יאוש.

יוסף, דב (ברנרד) - ב׳׳י, בן פורת, ב׳׳פ, העמית, הפרקליט, צפוני, עמיתי.

יזרעאלי, יוסף - אפיקי, אפיקים.

יעקובסון, יוסף - בן יעקב.

 

כץ, כתריאל - אחוזתי, כ׳׳ך.

כפרי, דוד - בעל זינה.

 

לויצקי, עו׳׳ד אשר - אשר, אשר משבט לוי, בן לוי. לוקר ברל - בל, ב׳׳ל, בר לבב, ברל, בעל השרביט. לוקר, מלכה - הקיסרית.

ליבנה (ליבנשטיין), אליעזר - אבן.

ליכטהיים, ג'ורג' - בית אור, בית האור, נוה אור.

ליף, זלמן - אדמתי.

לנדמן, עמוס - איש תקוע.

 

מדזיני, משה - בעל המלכה.

מדזיני, רגינה - המלכה.

מונטגומרי, פילדמרשל ברנרד - בעל הברט.

מוריסון, הרברט - בן המורה, בן מורי.

 

ניסן (קצנלסון) אברהם - בעל סימה, בריאותי.

 

סהר (סחרוב), יחזקאל - אחי אליהו.

סנה, משה - אביתמר, הבוער, המגשר, הד׳׳ר, מ׳׳ס, עידו, ע-ם ע״ם, ע-ם, עמרם.

סנטור, ורנר - אדמיניסטראטור.

 

עיראון, משה (מוסיק) - בעל הדרומית, בעל זלדה. עליאש, עו׳׳ד מרדכי - אלי.

 

פייטלסון, משה - בן פטל.

 

צ׳רטריס, קולונל מרטין - בעל המגילה.

 

קולק, תיאודור - איש תמר, נתנאל.

קורטני, דייויד - בעל הטור.

קנינגהם, אלן - אלון.

קפלן, אליעזר - אבידת, א״ק, אק, הגזבר, לפידות.

 

רוזן (רוזנבליט), פנחס - אבי ורד.

רוזנטל, ברוך - ברוך עמק השושנים.

ריטוב, גרשון - איש מים.

רמז דוד - אבי טייס, דר', ד.ר., ד׳׳ר, היו׳׳ר, יחיאל, יחיאלי.

רפאל, גדעון - בעל נורית.

 

שו, ג׳ון - הארוך.

שטנר, מרדכי - איש קוּמי, קומי.

שילוח, ראובן - אבידוב, אבידובי, רפאל.

שמורק, אמיל - אמת.

שמיר, שלמה - איש בוטן.

שמעוני יעקב - שמעי.

שפר (פיינשטיין), זאב - אחז, אילתי, בעל השרביט, פרץ.

שרף זאב - דתן, הדו.

שרת משה - אביחי, אחיעד, ב׳׳ק, ישן.

ששון, אליהו - אליאס, א-ס, כתריאל, עטרה.

 

העתקת קישור