260. אל: זאב שרף, ירושלים - 23/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  260. אל: זאב שרף, ירושלים - 23/10/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

260

אל: זאב שרף, ירושלים

23/10/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

להדו שלומות,

 

ביקורו של אליעזר [קפלן, היום] היה חשוב לאין ערוך - ליבן ויישר את המצב לפרטי פרטיו, ללא שיור של קמט. בפעם הראשונה מאז אותו יום אנו יודעים בבהירות גמורה ומוחלטת היכן אנו ומה נגד פנינו לימים הקרובים.[1] עוד בטרם קיבלנו פניו, ואף לפני שהספקנו לקרוא את הפסקה בשדרך בדבר התייעצות הלשך[2] (ראיתי שהיא מיועדת רק לפיזלים והשמטתיה מההקראה במסיבה הכללית, שנתקיימה ממש לפני הביקור), הגענו למסקנות:

א) המצומצם יהיה בעל גה״ד ולא [יושבי] יום א' [הנה״ס],[3] וזה משני נימוקים,

ראשית, אם תיוּדֵנה בליסטראות - יספוג הוא;

ושנית - סעיפים יתרים לדעת השלט וקצוות חדים בהם, יגָרו פחות אם יבואו מפי המצומצם מאשר מפי יום א', אשר נשא ונתן ובאוזניו שמע [את דעת נציגי הממשלה].

ב) אין בשום פנים לקבל נוסח בל בלבד, ללא תוספת,[4] אלא הכרחית הערכת המו״מ, עמידתנו, והתוצאות לגבי עלייה.[5]

ג) כיוון שגם נוסח לוט [ב״ג] אינו עומד על הקו [לפעולה נגד הטרור] ואינו נוגע בו כלל, מוטב להשמיט כל אותה פרשה (סעיפים 7, 8, 9, בנוסח ישן).[6]

ד) כיוון שסעיף בודד על ט׳[טרור], בנוסח שעיקרו המצב בכללו, יהא יוצא דופן וכאילו מוזמן, המוצָא הוא החלטות נפרדות, אחת על תוצאות המו״מ והמצב המדיני ואחת על ט׳ ותו לא; דרך זו תאפשר תגובה לנשיא [טרומן], אף היא נפרדת; הווה אומר שלוש החלטות נפרדות.

אחד הדברים הרבים ששימחונו בדו״ח אליעזר היה הסילוק המפורש מצדנו של עניין terror and violence והתפשרות הצד שכנגד עם הסילוק.[7] עובדה זו חיסלה לדידי לחלוטין את הסעיפים 7, 8, 9 של נוסח ישן, או כל ניסיון אחר להתהלך על פני שדה מוקשים זה - מלאכה שכנראה יש עליה קופצים בבית-פיזל.[8]

אליעזר אמר לנו כי הוא כבר הציע שיטה של החלטות נפרדות ואחרי נסעוֹ חזרנו וקראנו אותה פסקה בשדרך במסיבת פיזל וראינו שפנחס הציעָהּ ושדעתך נוחה הימנה.[9]

מחר אנסה מזלי באיחוד הנוסחים, הרי שתקבל התוצאה ביום ו' [25/10]. תהיינה לי צרות צרורות עם אילן המתעקש על תגים וזורק [עם] כל התעקשות באיום של התפטרות. הוא בעד ריכוך רב של סעיף ט'[רור] ולעומת זה נגד ביעוּר גמור של כל זכר ל״ייאוש״ [סעיף 8 בגילוי הדעת]. ייתכן שבדואר זה יתקבלו תיקוניו לנוסח ישן, בהנחה (שלו!) כי הוא הבסיס (לא מאהבת מרדכי!).[10] אך האמת ניתנה להיאמר כי הוא כאש מתלקחת על נוסח בל, עוד יותר מאשר על לוט.

ועכשיו אנו בפני שרשרת אִמ״ים:

אם לא יקטרג השטן מכאן ועד יום ג׳ הבא [28/10],

ואם יתקיים הכנס [של הוהפ״צ] באותו יום,

ואם לא יסתבך הכנס באיזה פורענות פנימית,

ואם יגיע לעמק השווה או בהכרע,

ואם יתפרסם מה שיתפרסם נניח ביום ה׳ בבוקר [30/10],

ואם יישר איך שהוא בעיני מי שהדבר נתון לעיונו,[11]

כי אז יש סיכוי כי לשַבָּת ב׳ בנוב׳ נהא מסובים לארוחה עם משפחותינו. כאן נוסף עוד ״אם״ קטן והוא הכרוך בתאריך [הצהרת בלפור]: אם ירצו למנוע מהשכנים [הערבים] גירוי נוסף, אפשר ידחו [השחרור] לאחר השבת, דווקא משום התאריך. מכל החוליות הללו החלשה ביותר היא המודגשת לעיל ועל כן אין בשום פנים להוריד מעל סדר היום את סיכוי חורפֵנו באילון.

ועכשיו נקודה צדדית הנוגעת לאנוש מסוים. ודאי שמעת על הרכב הרשימה הראשונה[12] שהובאה לפני עזריה:[13] תשעה, בכללם המסתגף [וייזל] - (נזכרתי, הן עצמך כתבת זאת!) ושניים חסידים[14] אשר עזריה הכניסם. אם הכל יקום לפי רשימה זו יישאר שופי[15] מחוץ לתחום. והנה הוא והמסתגף באו רתומים כצמד ולא הבדילו בינם אלא הצום ותוצאותיו. אם נצא ונעזבנו לאנחות תהיה תַאנייה ואַנייה. אומנם לדבריו הוגד לרעייתו כי גורלו כרוך בשלנו, אעפ״י כן, אם יש איזו אפשרות שהיא לצרפו במפורש ולמפרע - מוטב.

עמדת עזריאל [קפלן] הייתה לגמרי לגמרי כשורה ואפילו לתהילה.[16] דברים ברורים אינם משתמעים לשתי פנים - כדורבנות! אמרתי לו, כי לפעמים כדאי לשלוח איש כספים למו״מ מדיני, שאומר על יש יש ועל אין אין.

לעניין סילוק הנובח[17] - לכתחילה ניסיתי למעט ערכה, אך בעל הברכה, התוסס הנצחי, שהוכיחני על פני ונעניתי לו: אנו מעוניינים להציג את הסילוק כהישג מה שלנו, בארץ ואצל בל,[18] ולפרש את המעשה כצעד ראשון מצדם לקראתנו, לבל יפורש אח״כ גה״ד כצעד ראשון מצדנו לקראתם. יש להדריך בפנים ועלונינו בכיוון זה.

לע״ע ליל מנוחה!

 

[בשורות שלהלן חלו שיבושי הדפסה. המילים החסרות הושלמו לפי השערה]

- [לגר]ש: כאן הוקמה סככה שהיה בה צורך חיוני.[19] הייתה בזה [יוז]מת בעה״ב [בעל הברכה] והסכמתי לחלק ההוצאות 50/50 בינינו לבין סוב' [סולל בונה]. יש לשלם לאחילאה[20] 25 לא״י.

- [אמו]ר לכלב[21] כי צר לי להיות יורד לחייו, אך איני מתפעל מטריזי כמרצה על הברית. אחרי [שכבר] נכוו פעם,[22] מדוע לא התייעצו?

- [ב]מצורף קבל [את תיקוני] אילן ואיני בטוח אם יגיע ליום א'.

- [רצוי] לרשום מפי לפידות את כל הדרישות שהוצגו מצדם [של הבריטים], הסירובים מצדנו והנסיגות [שלהם] ולערוך מזה חוזר לחברה [ה״הגנה״] ובייחוד לחטב [הפלמ״ח].

 

הערות:


[1] ר׳ מס׳ 256 הע׳ 4.

[2] ז״ש כתב ב-23/10/1946:

״הבוקר ישב לשך בית הפיזל [לשכת מפא״י]. הדעות, פרט לפזית, נגד קיום [כנס והפ״צ] המצומצם ערב הבחר. חוששים לניצול רע [נגד מפא״י]״.

[3] כך הציע ב״ג (ר׳ מס׳ 259 סעיף 3).

[4] אין על הוהפ״צ המצומצם להיענות לתביעת הבריטים בשיחות בלונדון, שהסוה״י תנקוט פעולות שונות להרפיית המתיחות בא״י, לרבות פרסום

״הצהרה המגנה טרור ואלימות ללא תוספת של הסברים שמשתמעת מהם הצדקה [של אלה]״, ואשר ״צריכה גם לכלול [התחייבות] שהסוה״י תשתף פעולה עם הממשל הארץ-ישראלי במגמה לדכא את הטרור״

(ר׳ טיוטת דוח לוהפ״צ על שיחות לונדון עם אנשי משרד המושבות 20/10/1946, תעודות א׳, עמ׳ 705-703). בדוח זה נמסר, שבתגובה לתביעת הבריטים אמרו נציגי הסוה״י בשיחות כי

״הם תמיד נקטו בצעדים להילחם בפעולות טרוריסטיות וכי ימשיכו לעשות ככל יכולתם לתכלית זו״, אומנם, הוסיפו, ״אין הם סבורים שדרושה הצהרה נוספת שלהם לגינוי הטרור, אך אם הדבר יועיל הם יהיו מוכנים להוציא הצהרה כזאת ויעשו כן בזמן ובצורה הראויים״.

ז״ש כתב ב-23/10/1946 מפי קפלן, שהבריטים

״התנו במפורש כי ההכרזה של [הוהפ״צ] המצומצם [בגנות הטרור] תהיה בלי ׳אבל׳. לאמור בלי הטלת סיבת הסיבות [לאי-שקט בא״י] על השלט, אלא לגופה ובמפורש״.

[5] בדוח על השיחות הנ״ל נמסר, שנציגי הסוה״י ביקשו כי בשניים-שלושה חודשי ההשעייה של וש״ע תותר עליית מספר ניכר של פליטים יהודים מתוך המאה אלף שעליהם המליצה הוא״א. על כך השיבו הבריטים, כי

״אין הממשלה יכולה בזמן הזה לערוך שינויים כלשהם [במדיניותה] שכן העלייה היא אחד הנושאים העיקריים [האמורים להידון] בוש״ע המושעית״. על כך ״הביעו נציגי הסוה״י את אכזבתם הגדולה ואמרו שהחלטה זו [של הממשלה] ביטלה את הצעד החשוב ביותר להשבת החוק והסדר בא״י על כנם״ (שם).

[6] ר׳ מס׳ 257.

[7] בשיחה עם נציגי מה״מ ב-17/10/1946 אמר קפלן מפורשות, שאין לסוה״י כל כוונה לשתף פעולה עם הממשלה בדיכוי הטרור ובהסגרת מבצעיו וכי היא רק תקרא ליישוב לסייע למניעתו (תעודות א', עמ׳ 693). בשיחת ח״ו וחבריו עם שר המושבות קריץ׳-ג׳ונס ואנשיו ב-18/10/1946, הודיע מנכ״ל המשרד גייטר כי בעניין ההצהרה המתבקשת מן הסוה״י הם מסתלקים מן התביעה להתחייבותה לשתף פעולה עם הממשלה במלחמה בטרור (שם, עמ׳ 700).

[8] ב-23/10/1946 כתב ז״ש כי בישיבת לשכת מפא״י הביעו רבים דעתם, שבשום פנים אין להסתפק בגילוי דעת [של הוהפ״צ המצומצם] על סיטרא [״הפורשים״] בלבד״.

[9] ז״ש כתב כי באותה ישיבת לשכת מפא״י

״פנחס [לבון] (של המשופם) מציע לעשות גילוי דעת בשני חלקים. הראשון הכולל הכל פרט לעניין הסיטרא והשני המדבר על הסיטרא בלי כל תוספת״, כלומר ללא התחייבות לשתף פעולה עם השלטונות במלחמה בטרור. לכך הוסיף ז״ש כי ״פזית לא גורס הצעה זו, אבל [היא] מועברת לשיקולכם (מאוד נראה בעיני דתן). מבקשים נוסח מיוחד שיבוא מא-ן [אילון]״.

[10] גרינבוים הניח כי הבסיס הראוי לגילוי הדעת של הוהפ״צ הוא הנוסח שהכין מ״ש, אף על פי שמ״ש סבר שהנוסח שהציע ב״ג הוא שיהיה הבסיס. מ״ש סבר כי עמדת גרינבוים נבעה מיחסיו המעורערים עם ב״ג (ר׳ מס׳ 259 סעיף 4).

[11] הכוונה לנציב העליון. במכתב לרעייתו ביום זה כתב מ״ש:

״אם הזקן על ההר יראה את גילוי הדעת, או פסקה מסוימת בתוכו, כמניחים את הדעת, יבוא השחרור מייד״ (שרת/מאסר, עמוד 372), ר׳ גם דברי גייטר מ-17/10/1946 ״אשר לכוונות הממשלה, היא תשחרר את המנהיגים היהודים העצורים [---] אחרי בדיקה של השלטונות בא״י״ (תעודות א', עמ׳ 692).

[12] כנראה רשימת חברי ״הגנה״ העצורים בלטרון שיש לטפל בשחרורם מטעמי בריאות, שכללה גם עצירים שלא מה״הגנה״.

[13] אולי שמעון סבוראי, מראשי השירות הרפואי של ה״הגנה״ שכינויו היה ״עזריה״.

[14] כינוי חברי ה״הגנה״ שהוחדרו לארגוני ״הפורשים״ למטרות מודיעין. מהם שנעצרו בלטרון כי נחשבו חברי ארגונים אלה.

[15] עו״ד יוסף שופמן, מפעילי הצה״ר והצ״ח. שכן יחד עם פון-וייזל באותו צריף (ר׳ וייזל, עמ׳ 42).

[16] ר׳ הע׳ 7 לעיל.

[17] גנרל ברקר. ב-18/10/1946 התפרסמה הודעת הממשלה כי

״המפקד העליון של הכוחות הבריטים בא״י ובעבה״י, לויטננט גנרל סר אוולין ברקר, יוצא לאנגליה ב-24 באוקטובר לחופשה של עשרה ימים, שאחריה יחזור לא״י״.

כעבור ימים אחדים התפרסמה בלונדון הודעה רשמית כי ברקר יתמנה למפקד הפיקוד המזרחי של בריטניה וכי בתחילת פברואר 1947 יבוא במקומו לא״י מייג׳ור ג׳נרל גורדון מקמילן (״הארץ״ 18-23/10/1946).

[18] נראה כי הבריטים חששו פן תתפרש יציאתו של ברקר כהישג ליהודים. ״סנדיי טיימס״ הלונדוני ציין כי

״בהעברתו של ברקר אין לראות משום ויתור ליהודים. דעתו של פילדמרשל מונטגומרי הייתה שמכתבו הידוע של ברקר היה רק בגדר פעולה רתחנית שהיא אופיינית לברקר״ (״הארץ״ 28/10/1946).

[19] הסככה הוקמה לקראת החורף (ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 372).

[20] כנראה ממחלקת הכספים של סולל בונה.

[21] אריה לבבי. עמד עם וולטר איתן בראש המוסד להשתלמות של הממ״ד.

[22] טריזי - ישעיהו קלינוב (יידיש: ״קלין״=טריז, יתד), מנהל מח׳ ההסברה של הסוה״י, שכנראה היה אמור להרצות במוסד להשתלמות. ״נכוו פעם״ - בכוונתם לשלב בתוכנית הלימודים הרצאות ביידיש (ר׳ 225 סעיף 10).

 

העתקת קישור