268. אל: זאב שפר, תל-אביב - 6/11/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  268. אל: זאב שפר, תל-אביב - 6/11/1946
כותרת משנה  נכתב בירושלים

268

אל: זאב שפר, תל-אביב[1]

ירושלים, 6/11/1946

לאחז שלום,

 

זוהי התשובה[2] - מוטב שתכתיב אותה:

מעריכים פנייתם. אין מתעלמים מן הניגודים היסודיים בתפיסה ציונית והאכזבות שהנחילו היחסים איתם, אך מוקירים את מידת התבונה הציונית שבהצעתם. מחשיבים מאוד הפסקת פעולתם דווקא עתה, ערב הקונגרס ולשם אי הפרעה למאמץ מדיני בדרך מו״מ. דווקא משום קרבת הכינוס אין באה בחשבון שום התחייבות על מה שיהא בתום המועד. תנועת מ'[3] מקבלת עליה מרות מדינית עליונה של התנועה הציונית המאורגנת ולכן רק על יסוד הכרעותיו המדיניות של הכינוס ולאור תוצאות המו״מ [עם הבריטים] - אם יהיה - תוכל תנ' המ' לקבוע דרכה להבא. עמדת הגופים העיקריים שמאחורי תנ' המ' ידועה היטב; אין ספק, כי אם ייכשל המו״מ - יסיקו מסקנות.

 

אם יחליטו [אצ״ל ולח״י] על יסוד הודעה זו - יחליטו, אך אם ירצו בבירורים נוספים, מוטב בחוץ ולא אצלך, לבל יארכו הדברים. אם יחליטו בחיוב, עליהם להודיע, כי מפסיקים על מנת לתת להס' הציונית לברר דרכה באין מפריע ולנסות להגיע להסדר בדרך המו״מ.

 

*

חזרתי לביתי בלב לא קל כי חלק מחיי נשאר במכלאה בתוככם. מחר אקיים התייעצות יסודית בשאלת הטיפול [בשחרור עצירי ה״הגנה״] ואז אשוב לכתוב. בינתיים שלום והרבה עוז רוח. דרישת שלום מיוחדת לצבי(קה),[4] אשר בתוך בהלת הפרידה לא נזדמן לי ללחוץ ידו.

א.

הערות:


[1] המכתב נכתב למחרת השחרור. חלקו האחרון נועד להעברה אל עצורי ה״הגנה״ בלטרון.

[2] מדובר במגעים שקיימו שפר וגלילי עם אצ״ל ולח״י בנוגע להפסקת פעולותיהם לימי הקונגרס הציוני הכ״ב.

מפקדי אצ״ל ולח״י הסכימו לעשות כן בהנחה שבכך יסייעו ליסודות האקטיביסטים בקונגרס, אך הסתייגו מהמשכת ההפוגה בפעילותם אם יחליט הקונגרס שלא לחדש את המאבק המזוין בבריטים (ר׳ ניב ה׳, עמ׳ 64).

[3] בפרסומיה הפומביים המשיכה ה״הגנה״ להיקרא ״תנועת המרי״ גם לאחר ש״תנועת המרי העברי״ התפרקה למעשה אחרי פיצוץ מלון ״המלך דוד״.

[4] צבי זמיר. נמנה עם קבוצת אנשי פלמ״ח שנתפסו ב-30/1/1946 ליד איילת השחר במהלך חיפוש שנערך באוטובוס שנמצא בו ציוד עזר לנשק. אנשי הקבוצה ישבו במעצר בלטרון כשנה. לימים מפקד הגדוד השישי בפלמ״ח, אלוף בצה״ל וראש המוסד לתפקידים מיוחדים (ר' עליו שרת/מאסר, עמ' 118 הע' 4, 216).

 

העתקת קישור