258. אל: זאב שרף, ירושלים - 21/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  258. אל: זאב שרף, ירושלים - 21/10/1946

258

אל: זאב שרף, ירושלים

21/10/1946

לדתן שלומות,

 

1. אני כותב בלי ביטחון אם ומתי יגיע השדר. גישת נשר הופסקה[1] ובלעדי מגע ישיר והנובע ממנו אין בטיחות במיתר הזה ויש להיזקק לאחרים, שאינם סדירים. בשיטת הגישה יש לפנות מייד (הצמוד? איש-פז?[2]) ולדרוש חידושה, לשם מסירה ישירה ונאמנה של משלוחי יום יום - מזונות, צרורות וכו׳. בשום פנים אין לעמוד על נשר. אם הוא פסול יש להחליף, ותבוא עליו ברכת מנוחה. אך אם הגישה פסולה - שָאנֵי.

2. כ״ד שעות לא הצמיחו הרהורי ביקורת לנוסח [של גילוי הדעת]. שכחתי לציין, כי עוד אמש קְרָאוֹ יחיאל וסמך ידיו. אילן יש לו אלו הערות, כרגיל, שטרם הביאן ואני איני דוחק, כרגיל. אולי כדאי בסעיף 1 לפרש ״לפי הזמנתה של זו״, כדי להוציא כל אפשרות של טעות. אך אם לגוף הנוסח לא נשתנתה עמדתי, הרי לגבי יעילותו להתרה נתחזקו מאוד הספקות. כמעט ברור ש[הבריטים] לא יסתפקו בנאמר בסעיפים 8-7-6, בייחוד נוכח הסייפא של 8 וכל 9. אבל אין לנו כל אפשרות לומר יותר או פחות מזה. נמצא שאני נוטה לדעת יחיאל כי לא ניוושע מג״ד [גילוי דעת] זה, ואעפ״י כן יש להוציאו.

3. שום התנגדות לדחיית הכנס[3] - אדרבא! ושוב, היש מושג על עמדת אבירן?[4]

4. לא בַּנּוּ לשדר הגזבר [קפלן]. איזו ״התפתחות״? נא לפרש.[5]

5. נגד רגם. טירוף כפול! פגן זעירים עלול להיעשות קלס.[6] אין התנגדות, אך צריך לשקול היטב מעשית. חוששני שמלבד פגן חוצות מרוסן אין עצה. אני מסיק כי ה״ב ירד, אם משום שנבצר או משום שאישור [יושבי] יום א' נמנע. אם לא זה ולא זה - מחייב [ה״ב], אך מבין כי אין בזה תקנה לבחר, באשר יעבור זמן [עד ביצועו]. אגב, הגיס שיצא מלא מרירות על מה שלא נעשה, האם שת עצה מה לעשות? הידע על מחשבת רגם ואיך הגיב?[7]

6. עניין אחר. ההרשמות לחג שישים[8] מצטמצמות למעשה בתחום הנַקאבָּה,[9] פרט לבודדות: האחוזה, נשיא החרשתנים, עוד מישהו. יש בזה משום פגן שלילי שאסור להניחו לעת כזו. יש לדאוג להשלמה: מועצות [מקומיות] מסוג מושב אחימן הקודם [רחובות], ארגונים כשל [פרי] הדר וחרושת, מוסדות. היש מי שיניע בתבונה?[10]

7. יש לפרסם הרשמה[11] ע״י ״קבוצת חבריו ועצורים אחרים בלטרון״. הסכום יגיע - מובטח!

אחיעד

הערות:


[1] הממונה הבריטי על המחנה אסר על אורי מרץ, שהביא מדי יום את משלוחי המזון למנהיגים, ובתוכם התכתובת המוברחת, להמשיך לבוא למחנה.

[2] אנשי הוה״ל המבקרים במחנה או הרב יעקב גולדמן, שנהג לבקר שם לעתים קרובות.

[3] ז״ש כתב ב-21/10/1946:

״אנשי הפיזל - לכל גווניהם בלי יוצא מן הכלל - דורשים לא לקיים את [מושב הוהפ״צ] המצומצם. אומרים [כי] המצומצם, יצא איך שיצא, יהיה מכה אחרונה לפיזל בבחר. ינוצל מכל הצדדים. [יטענו:] הנה דרשתם 4,000 [סרטיפיקטים] ללבנה [לחודש] ועל יסוד מה? הנה נכנסתם למו״מ על תנאים להתרה בניגוד למה שנאמר שהתרה [תהיה] ללא תנאים וכו׳״.

[4] ר׳ 259 סעיף 3.

[5] ז״ש הוסיף במכתבו הנ״ל:

״בינתיים התברר שלפידות לא יצא ביום א׳ אלא ב-ג׳ מלוט [---]. שודר ללפידות ע״י פזית שישתהה שם ויחכה לבן-יהודה. הכוונה להשתהות, תירוץ לדחיית המצומצם״.

אפשר שבמכתב שהגיע לידי מ״ש השתבשה המילה ״השתהות״ והוא קְרָאָה ״התפתחות״.

[6] במכתבו הנ״ל דיווח ז״ש, כי אוניית המעפילים ״ברכה פולד״ ועליה 806 איש נעצרה בידי הבריטים ב-20/10/1946 והובאה לנמל חיפה. המעפילים הורדו בכוח והועלו לאוניות גירוש שהעבירום לקפריסין. ז״ש שאל:

״הלעבור בשקט ערב הבחר? אחז חוזר על הצעתו רגם המבוא״ (הפגזת פתח נמל חיפה במרגמות, ר׳ מס׳ 241 סעיף 3), והוסיף: ״ישנה הצעה שבית דתן הישן (אשר בו עבד הרבה שנים בשבתו באחוזה [אגודת ״הפועל״] ושכמותו ישלחו כליהם הזעירים [הסירות לאימוני שיט] לקראת [אוניות הגירוש]. אומנם לא יצלחו, זה ברור, אבל [בכל זאת] פגן [הפגנה]. אף פגן אינו בטוח פן ימנעום. פזית בכל זאת נוטה״.

[7] ז״ש השיב ב-23/10/1946 כי דעתו של אביגור אינה ידועה לו.

[8] מודעות ברכה ליום הולדתו השישים של ב״ג.

[9] ערבית: אגודה מקצועית, כלומר הסתדרות העובדים ושלוחותיה.

[10] ז״ש השיב ב-4/10/1946:

״אשר ליובל ה-60 יצא שמחוץ לנקאבה נמנעים להיכנס מתוך טענה שזו אמצאה של הפיזל לקראת הבחר. ייתכן שאחרי הבחר ישתנה. כרגע אין תיקון״.

[11] בספר הזהב של קק״ל.

 

העתקת קישור