261. אל: גרשון אבנר, ירושלים - 24/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  261. אל: גרשון אבנר, ירושלים - 24/10/1946

261

אל: גרשון אבנר, ירושלים

24/10/1946

לגרי,

 

לפני ימים אחדים שמענו ברדיו הודעה רשמית על הוועדה לבירור ענייני העצירים.[1] על הדובר לטפל בהודעה הזאת ולהוקיע מרמתה. נאמר שם כי בהיעצר איש אומרים לו ״באופן כללי״ במה הוא נאשם. זוהי אחיזת עיניים. אומרים לפי איזה סעיף, אבל אין זה אומר כלום לגבי ההאשמה הממשית ואין זה נותן שום אפשרות לאדם להתגונן וללמד זכות על עצמו. כשבא אותו מזכיר (סמית)[2] הנה הוא פותח בשאלה: במה תצטדק what can you say for your defence. העציר טוען: להצטדק בפני מה? במה אתם מאשימים אותי? ויש שהוא מוציא מפיהם במלקחיים דברים יותר מסוימים ויש שאינו מוציא. ועוד: נאמר כי במקרים ידועים מופיע האיש לפני הוועדה עצמה. יש להודיע, כי עד לתאריך אותה הודעה ברדיו לא היה ידוע לנו על אף מקרה של הופעה כזו, אם כי רבים מאוד דרשו וחזרו ודרשו זאת. ולבסוף יש להוקיע עובדה כזו לדוגמה: זה למעלה משנה עצורים שבעה חיילים שנאסרו במחנה הרחובותי אשר אליו הובאו לאחר שחרורם מהשבי, בו בילו ארבע שנים. נפל עליהם חשד שהיה מצדם סיוע לגזילת הנשק מאותו מחנה ע״י אצ״ל.[3] עברם בארץ והתגייסותם כחפרים בתחילת המלחמה בפקודת הסוכנות אינם מטילים צל ספק שאין להם כל שייכות לאיזה ארגון ט'[רור] שהוא. שום הוכחות, אף הרחוקות שברחוקות, אין כנגדם. כל פניותיהם לבירור ולחקירה היו לשווא. במשך עשרה חודשים שהם בלטרון לא נקרא איש מהם לחקירה, לא נשאל דבר ולא הוגד לו דבר. מיטב שנותיהם עברו בשבי אויב ונגמרות במעצר בריטי ואין שום תזוזה במצבם לקראת שחרור, אף לא לקראת בירור.[4]

שלום,

א.

הערות:


[1] הכוונה לוועדה ממשלתית שחבריה, אנשי מינהל וצבא בריטים, נהגו לבוא למחנות העצורים כדי לבחון את סיבות מעצרם וזכאותם לשחרור. ההודעה הרשמית לא אותרה.

[2] עוזר המזכיר הראשי. חבר הוועדה לבירור ענייני העצורים, שמטעמה באו ללטרון לחקור חשודים (ר׳ ״משמר״ 16/10/1946).

[3] 11/10/1945 חדרה יחידת אצ״ל למחנה צבאי בריטי ברחובות, ששימש לצורכי אימונים ושוכנו בו באותו זמן חיילים יהודים ארצישראלים ששוחררו מן השבי הגרמני, והוציאה מתוכו כמויות ניכרות של רובים ופריטי ציוד צבאי. למחרת נעצרו חיילים יהודים ששמרו אותו לילה במחנה, או נעדרו ממנו ללא רשות, ונחשדו בשיתוף פעולה עם יחידת האצ״ל. חלקם שוחררו לאחר חקירה ואחרים נשלחו למאסר מינהלי על פי ״התקנות לשעת חירום״ (ר׳ ניב ד׳, עמ׳ 174-173).

[4] ב-27/10/1946 כתב גרשון אבנר: ״בסוף השבוע שעבר הכנתי חומר בעניין ההודעה הרשמית על הוועדה פחות או יותר לפי הקווים שהתווית בשדרך האחרון אלי״. במסיבה עם עיתונאי חוץ בי-ם נדרש דובר הסוה״י לוועדה ברוח ההנחיות והניסוחים של מ״ש (ר׳ ״דבר״ 27/10/1946).

 

העתקת קישור