257. הצעה לגילוי דעת הוועד הפועל הציוני המצומצם - 20/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  257. הצעה לגילוי דעת הוועד הפועל הציוני המצומצם - 20/10/1946

257

הצעה לגילוי דעת הוועד הפועל הציוני המצומצם[1]

20/10/1946

 

1. הוה״פ הציוני המצומצם שמע את הדו״ח של ההנהלה על המו״מ שניהלו חבריה בלונדון עם הממשלה הבריטית לפי הזמנתה ואשר מטרתו הייתה, לפי הגדרת הממשלה, לברר את

״הצעדים שיש בהם כדי להפיג את המתיחות הקיימת בא״י״.

2. הוה״פ מאשר את העמדה שנקטו נציגי ההנהלה במו״מ זה ומביע את קורת רוחו מעמידתם האיתנה, בהציגם במרכז המו״מ את התביעה להרחבה ניכרת של העלייה ללא כל דיחוי, בדחותם לחלוטין כל הצעה שיש בה התכחשות לזכותם של יהודים לעלות לא״י בכל התנאים ובסרבם לעשות את דבר שחרורם ממעצר ומגזירת מעצר של מנהיגי הציונות והיישוב לעניין של מיקוח מדיני.

3. הוה״פ מביע את אכזבתו העמוקה מסירובה המוחלט של הממשלה להחיש מייד, באיזו מידה שהיא, את העלאת שארית הפליטה מאירופה. הוא מציין בהתמרמרות, כי גם עכשיו, לקראת החורף השני שלאחר המלחמה, שישה-עשר חודש לאחר דרישתה הראשונה של הסוכנות היהודית להקציב מאה אלף רישיונות עלייה כשיעור ראשון ודחוף, עדיין נתונה העלייה העברית בסד המכסה הדלה שנקבעה בהמשך למשטר ״הספר הלבן״, והנוהג האכזרי של שילוח מעפילי אירופה לגלות חדשה בקפריסין עומד בתוקפו.

4. הוה״פ חוזר ומכריז כי שום כוח בעולם לא יחסום בפני שבי הגולה היהודית את דרכם לציון וכי העם היהודי כולו, ובראש ובראשונה היישוב היהודי בארץ, יעשו כל מה שבידם להחיש הצלה ופדות לשרידי יהדות אירופה וליתר נידחי ישראל ע״י השרשתם במולדתם ההיסטורית.

5. הוה״פ קובע, כי כל עוד מוסיפה הממשלה להפר את ההתחייבויות המפורשות המוטלות עליה במנדט בדבר הקלת העלייה היהודית ולנהוג בניגוד משווע להתחייבויות אלו, לא יוכל העם היהודי לנוח ולשקוט, והחרדה העמוקה לגורל שארית הפליטה שהקיפה את היישוב לכל חלקיו והמוסיפה להסעיר את רוחו - לא תָשוך.

6. הוה״פ מכריז כי התנועה הציונית שואפת כמקודם להשיג את מטרתה בדרך המשא ומתן המדיני וגיוס תמיכת דעת הקהל הבינלאומית; בדרך רכישת זכויות מדיניות ומימושן; בדרך האדרת המעשה החיובי בארץ ע״י עלייה המונית, יישוב נשמות ויצירת משק חדש יש מאין; בדרך ההגנה התקיפה על עמדות שנכבשו וזכויות שנרכשו.

7. הוה״פ דוחה בשאט נפש את הכתמת המאבק הציוני בדם נקיים בידי פורקי משמעת ומפרי אחדות לאומית. הוה״פ קורא ליישוב כולו לעמוד במלוא כוחו המוסרי נגד השתוללות שואפי דמים בתוכו.

8. הוה״פ משקיף בחרדה על הייאוש שנזרע בלב רבים ביישוב ובעם היהודי מלהגיע לניצחון הצדק בדרכי שלום - ייאוש שאינו אלא פרי ההכרה כי רק מתוך כניעה לכוח ולאיום השימוש בו[2] מעלה ממשלת המנדט בהתחייבויותיה כלפי העם היהודי והחליטה להתעלם מכורח חייו ומזכותו לתקומה בארצו.

9. מתוך ראייה בהירה של חומר המצב וסכנותיו מביע הוה״פ את הכרתו העמוקה, כי רק שינוי ברור ומהיר של המדיניות הנוכחית יחלץ את הארץ מן המשבר החמור העובר עליה.

10. הוה״פ קורא לשלטון המנדט לפתוח לרווחה את שערי הארץ לעלייה יהודית; לבטל את חוק הקרקע המעמיד את בני העם העברי במצב של נחותי דרגה בתוך ארצם וסוגר בפניהם את מרבית שטחה; לשים קץ למשטר השרירות והנגיסות ההמוניות השורר בארץ; לשחרר מייד את המנהיגים היהודים העצורים ולהחזיר את חופש התנועה והביטחון לאלה העלולים להיעצר.

11. הוה״פ חוזר ומכריז במשנה תוקף לאחר פורענויות החודשים האחרונים, כי רק בהקמת מדינת ישראל[3] פתרון לבעיות העם היהודי וארץ-ישראל כאחד. הוה״פ קורא לתנועה הציונית ולעם היהודי בעולם כולו להתלכד ולהגביר מאמץ למען השגתה המהירה של המטרה הזאת, משאת נפש של דורות וצורך דוחק של השעה ההיסטורית.

 

הערות:


[1] החלטות הוהפ״צ המצומצם, שהתכנס ב-29/10/1946, כללו בחלקן הגדול את הנוסח דלעיל שהציע מ״ש. עליו התווספו פסקאות לגינוי הטרור ולהבעת הוקרה לנשיא טרומן (ר' ״דבר״ 30/10/1946). גם את הנוסח שפרסם הוהפ״צ ערך מ״ש. ב-24/10/1946 הוא כתב לרעייתו:

״סיימתי את חיבור הנוסח המקובץ של גילוי הדעת - אני קורא לזאת בשם יותר פשוט: 'החלטות הוה״פ המצומצם'. היו לעיני הנוסח שלי, הנוסח שהמציא ב״ג והנוסח הלונדוני שהביא אליעזר [קפלן], משלושת אלה עשיתי 'סיסטם אחד' לא כל כך קצר, אך לא ארוך ביותר״ (שרת/מאסר, עמ' 372).

[2] מצד הערבים.

[3] מ״ש היה כנראה, הראשון שהעלה את השם ״ישראל״ למדינת היהודים כאשר תקום.

 

העתקת קישור