253. אל: זאב שרף, ירושלים - 17/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  253. אל: זאב שרף, ירושלים - 17/10/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

253

אל: זאב שרף, ירושלים

17/10/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

להדו שלום,

 

1. הפעם לא אאריך. קצת דברים מסרתי בע״פ בידי האורח.[1] אגב, בואו הפעם גרם אכזבה לאנ״ש. זוהי הזדמנות נדירה ומשבא ציפו לשמוע מפיו דו״ח מפורט בפרשת הטיבול.[2] והנה אין בפיו דבר ברור, רק ״בליל״ כהגדרת ש״ל שהציל מפי נשר [אורי מרץ]. מתברר כי הטפלים[3] לא ידעו כלל שהוא עתיד להשתגר. [האורח] עצמו פנה אל הטבל הראשי ולא נענה. ישב שעה חטופה עם נשר ולא חכם. בואוֹ הנה בידיים ריקות שימש הוכחה נוספת לראשי אנ״ש כאן על העזובה וההתפוקקות [ב״הגנה״] ודכדך רוחם מאוד. מסור נא לניצן ולאחותי [עדה גולומב].

2. האם המואבית[4] הגיעה? אם כן מסור שלום.

3. ״ד״ש מלבן המכין שאילתה בביתו שייפתח בקרוב״ - לא הובן. אם הכוונה ללבן של לוט, כלום נבחר הוא? ומה עניינו של בעל הברכה להיות נושא לשאילתה אצל לוט? ואם בו אזי מיהו לבן? ומה פירוש הבית שייפתח בקרוב, כי הלא הבית פתוח ועומד![5] תיקו.

4. שמחתי לסיפא במברק יוסף מ-[6].4/10

5. ודאי קראת שאלותיו של כך.[7] האם פרץ מוכרח לנסוע לכנס? אני מבין כי למעשה לא יופסד הרבה מהיעדרו אך להלכה, מבחינה עקרונית וחינוכית, רצוי שיישאר על משמרתו. אשר לשאלות עלונאים, הרי נציג [הסוכנות] הצרפתית הוא בכלל טרדן ממאיר, אם איני טועה. לגופה של השאלה הייתי עונה - החברה היא חברה יישובית ומחוץ למסגרת זו אין לה כל עניין, אך אם תיעור רוח אחרת, יחול מפנה ויבוא שיתוף, חזקה שיימצאו רבים ביישוב רב-כוחות זה שיהיו מוכנים לסייע בתפקידים שונים גם מחוץ לא״י. אשר לבסיסים - כבאותו שידור שנזכר לטובה, בקצת ריכוך. (לכתחילה הצעתי אז נוסחה יותר רכה[8] ועידו [סנה] החריף).

6. מסור לדרומית, שלא כתבתי לה כל הזמן, ברכתי ותודתי על הספרים ומחמאותי על חוברת המשולש.[9]

אחיעד

 מדוע לא דאגו הפיזלים לדו״ח הערב ברדיו על המועצה?

 

 הערות:


[1] לא זוהה. עפ"י המיוחס לו נראה שמדובר באיש ה״הגנה״ מן האחראים להברחת הדואר לעצירֶיה בלטרון. אפשר שהוא יהודה כרמל.

[2] ״טביל״ - כינוי ליחידת הש״י שפעלה בדואר המנדטורי. טיבול - הברחת דברי הדואר ללטרון.

[3] נראה שנפלה טעות בהדפסה וצ״ל ״טבלים״, כלומר המטפלים בדברי הדואר ובהברחתם.

[4] ה״מואבית״ - רות עליאב, מזכירת מטה המוסד לעלייה ב' בפריס.

[5] שאלות מ״ש מתייחסות למכתב ז״ש מ-16/10/1946:

״כן מוסר המואבית לבעל הברכה על דרישת שלום מלבן ושהוא מכין שאילתה בביתו שייפתח בקרוב בקשר לשירותו של בעל הברכה בעבר״. ז״ש השיב ב-20/10/1946: ״הכוונה הייתה ללבן של לוט. אומנם לא נבחר אבל יש לו ידידים בבית [הנבחרים הצרפתי]. הענייין שיש לו בבעל הברכה, שיהיה נושא לשאילתה, הוא שירותו של בעל הברכה לו ולחבריו בעת צרה״.

״לבן״ - קפיטן ז׳וזף בלאנשאר, קצין מודיעין בצבא צרפת החופשית שב-1941-1940 הסתייע בדוד הכהן בארגון מערכת תעמולה נגד משטר וישי בסוריה ובלבנון, ובהפעלת רדיו ״קול צרפת החופשית״ מביתו של דוד הכהן בחיפה (ר׳ הכהן, עמ' 149-147).

[6] לינטון סיים את מברקו להנה״ס בי-ם במילים שנועדו למ״ש:

״אף שאיני משיב בנפרד למסריו הם רצויים מאוד, מועילים ונקראים בשימת לב מיידית. מיסרו לו אהבתי״ (תעודות א', עמ' 688-687).

[7] כתריאל כץ כתב ב-14/10/1946:

״חברי ביקשוני לשאול בעצתך על כמה דברים. 1. פרץ [שפר] יזוז לכנסייה [הקונגרס הציוני הכ״ב]. איך לדעתך צריכה להסתדר הנהגת החברה [ה״הגנה״] בהיעדרו [---] 4. עיתונאי חוץ וסוכנויות טלגרפיות מחפשים מגע עם החברה ומציגים שאלות עדינות. למשל: האם מוכנים לשיתוף פעולה במזרח התיכון במקרה שיושג הסכם עם השלטון - שואל ב״כ סוכנות צרפתית. מה היחס לבסיסים בריטיים כאן - שואלים אחרים. מאוד רצוי לחברי לדעת את הקו שלפיו היית עונה (או משתמט ממענה) במסיבות הנוכחיות״.

[8] על נכונות הסוה״י לאפשר לבריטניה להעביר את בסיסיה הצבאיים ממצרים אל תחומי המדינה היהודית, אם תקום בהסכמה בריטית (ר' מס' 163 הע' 4).

[9] הכוונה לחוברת באנגלית על גירוש המעפילים מקפריסין, שערכה דפנה טרבור.

 

העתקת קישור