250. משב רוח של ריאליזם - מאמר משה שרת, ״פלסטיין פוסט״ - 15/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  250. משב רוח של ריאליזם - מאמר משה שרת, ״פלסטיין פוסט״ - 15/10/1946
כותרת משנה  אנגלית

250

מאמר משה שרת, ״פלסטיין פוסט״

15/10/1946

(אנגלית)

משב רוח של ריאליזם

 

ב-29 ביוני, לפני למעלה משלושה חודשים, נעצרה קבוצה קטנה של מנהיגים יהודים ונשלחה ללטרון. מטרתו של צעד חסר תקדים זה נתחוורה עד מהרה: לשַתק ולהכפיש נציגי ציבור שהתגלו כבלתי נכנעים; להניע ״יסודות מתונים״ להתכחש למנהיגים אשר אך זה הוכפשו; ולהציב תחתם אנשים שניתן לתַמרנם לעבר החופים הרדודים של ״תוכנית מוריסון״ על מנת להעלות, לבסוף, את ספינת הציונות על שרטון.

שמותיהם של ״מתונים״ אלה ננקבו, כידוע, בפגישה רשמית עם ד"ר וייצמן. אל במת המנהיגות שהתרוקנה באורח כה בלתי-צפוי כוּונו זרקורים, כדי להפנות את שימת הלב לחיזיון המתוכנן. אולם המזימה נולדה נפל. אומנם נשמעו בחלל האוויר קריאות ״התפטרו!״ ספורות, אך כנגד זה רבות מאוד היו ההתבטאויות הספונטניות שהביעו נאמנות ותמיכה במנהיגים העצורים. למעשה, מעצר המנהיגים רק הגביר את האהדה כלפיהם, והתביעה לשחררם ולהשבתם על מכונם הייתה לסיסמה מדינית מרכזית של יהודי הארץ והתפוצות. לא זו בלבד שמדיניות הממשלה לא חוללה כניעה, אלא עוררה התנגדות נוקשה יותר. היא לא השיגה רגיעה אלא העצימה מרירות.

התוצאה המעשית הייתה היעדרות היהודים מהוועידה הארץ-ישראלית [וש״ע]. כיצד יכלה הסוכנות היהודית ״ללכת״ ללונדון כאשר אחת מרגליה נתונה בסד וכבולה היטב? ״מתונים״ מימין ומשמאל הוזמנו - איש לא נענה. ארגונים יהודים בחו״ל נתבקשו להשתתף - אף לא אחד הסכים לנכוח, שכן נבצר מהם להתיימר לייצג את היהדות במקומה של הסוכנות היהודית.

ברור כשמש, שממשלת הוד מלכותו פעלה על יסוד ייעוץ גרוע. מומחיה הלכו שולל אחר הרהורי לב. רק בשלב מאוחר מדי נתברר לה שהיא ניצבת לפני תנועה נחושה בהחלטתה לעמוד על עצמאות רצונה ועל חירותה לבחור את נציגיה. אולם הממשלה, חרף כישלונה הראשון, לא אמרה נואש ועתה דומה כי גמרה אומר לנחול מפלה נוספת. מדיניותה החדשה היא להתנות את שחרור המנהיגים העצורים בתשלום כופר בצורת ויתורים מדיניים.

שום תנועה מדינית המכבדת את עצמה לא תקנה חירות במחירים כאלה, כשם שלא יהין לעשות זאת גם אדם יחיד. המדיניות החדשה תעלה חרס, שכן היא ראויה לגנאי, מוסרית ומדינית.

יהיו הבעיות הבלתי-פתורות עדיין אשר יהיו, שחרור המנהיגים העצורים והענקת חופש תנועה לכל חברי הנהלת הסוכנות היהודית עשויים להקל על המצב שבו נתונים כל הגורמים המעורבים. המשכת ההגבלות שהוטלו על חברי ההנהלה רק תרע את המצב. ממשלת הוד מלכותו תפיק תועלת לעצמה, וכן גם לאחרים, אם תעשה לטיהור אווירת היחסים האנגלים-יהודים במשב רוח של ריאליזם ושל שכל ישר.

 

העתקת קישור