244. אל: זאב שרף, ירושלים - 12/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  244. אל: זאב שרף, ירושלים - 12/10/1946
כותרת משנה  מוצ״ש

244

אל: זאב שרף, ירושלים

מוצ״ש 12/10/1946

להדו שלום,

 

1. דואר אתמול היה עצום, אך ההסדר כולו הוא משחק באש ועצבנות ש״ל וחבריו במעלה תלול.[1]

2. הדו״ח המפורט מהשיחה עם רציני ושות׳ מאשר כי לפידות עשה כל מה שיכול במסגרת אנגליתו להציל המצב. הרביץ כהוגן.[2]

3. המברק שהגיענו היום מדבר על פֶגֶש [ועדת] המשנה ביום ג׳. כלום אין הכוונה ליום ה׳? אחרת מה פירוש met again? הן ישיבת המשנה הראשונה הייתה ביום ד׳ [9/10/1946]! נקווה למצוא הסבר לסתומה זו בדואר מחר, יחד עם המשך המברק.[3]

4. בהנחה שאלה הם דבריהם האחרונים[4] פירושו תחרות בסבלנות - שלנו לשבת ושלהם להחזיקנו. המסקנות ברורות.

5. בעלונים גזר מתהלך בארץ. אגב, שים לב כי יש שני גזָרים, אחד תרבות׳ניק.[5]

6. מה המצב לגבי שלב ב׳ בנקָדים - תוכנית השקי[ה] וכל הכרוך?[6] היש פעולה, או שהכל ״נחים על הדפנים״. יש להניע שוב הגלגלים. לאמי הייתה סבתא שדווקא למחרת יום כיפור הייתה משכימה עם הנץ ורצה לבית הכנסת להתפלל עם הוותיקים.[7] וכן מה קרה למקום הסלעי שבצפון?[8]

7. בגיליון ערב שבת [11/4/1946] של פ״פ רשימת ביקורת טובה מאוד של שמעי שלנו על חוברת סלפנית באנגלית.[9] כדאי לשלוח לע״ז[10] שיעשו תדפיס ויפיצו באותו חוג שבו נפוצה החוברת. אגב, כדאי שדפנה [טרבור] תעבור על הרשימה - יש בה פסוק או שניים הטעונים תיקון קל.

8. טרחה צדדית. אירעה לי תקלה. פעם נתקבל מכתב מדוד ק. ממקום שטיפת המלֵחה[11] ובטעות בוֹעַר בטרם נשזף. רק לאחר מעשה נתגלה. הכתב היה במכונה משמע שיש העתק. התוכל לברר - או להטיל על גרי - ולדאוג שאקבל העתק?

9. תודה על הברכה. לא מן הנמנע שתצטרך לברכני שנית באורח זה.[12]

א.

 שמחתי לשמוע מבעל הגיורת[13] שכבר נקבע תקציבם של כל נקדי תימן החדשים.

 

הערות:


[1] שלום לוין, הממונה מטעם ה״הגנה״ על חבריה העצורים בלטרון, חשש לתקלות בהברחת דברי הדואר, שהוטמנו בדפנות כפולים של מכלי מזון.

[2] קפלן השתתף בשיחת ח״ו וחבריו עם בווין והוֹל ב-1/10/1946. קפלן דיבר שם בתקיפות על חוסר ההבנה של האנגלים לגבי מהות הציונות (ר׳ תעודות א׳, עמ׳ 643-637; מס׳ 227 סעיף 1).

[3] המשך המברק לא אותר (ר׳ מס׳ 247 הע׳ 7).

[4] בישיבת ועדת המשנה הבריטית-יהודית לעניין וש״ע ב-9/10/1946, הציגו הבריטים דרישות אחדות, כגון הסתלקות הסוה״י מפעולות טרור, הפסקת תמיכת הסוה״י בעלייה ״בלתי חוקית״ ופירוק ה״הגנה״ (ר׳ תעודות א׳, עמ׳ 674 הע׳ 2).

[5] ״גזר״ הוא ר״פ ג׳רדין. ב-11/10/1946 דיווח פ״פ כי יומיים לפני כן ביקר הנציב העליון באחד הגנים הממשלתיים והמנהל בפועל של המחלקה לסידור ענייני הקרקעות, ר״פ ג׳רדין הדריכו שם. ״גזר התרבותניק״ הוא ג׳ון ג׳רדין, מראשי ״המועצה הבריטית״ (British Council) בא״י.

[6] השלב השני במפעל הקמת היישובים החדשים בנגב היה הנחת קו צינורות מים אליהם מאזור ניר-עם.

[7] ״ותיקים״ - יהודים המדקדקים במצוות וזריזים לקיימן.

[8] מדובר בסכסוך שהתגלע בין גרעין של יוצאי פלמ״ח שהתיישבו ב-25/4/1946 ברמות נפתלי, ובין המוסדות המיישבים שהועידו את המקום למשוחררים מהצבא הבריטי. מ״ש, שצידד בהתיישבות החיילים המשוחררים, היה מעורב במחלוקת. בסופו של דבר נמסר המקום לחיילים המשוחררים (ר׳ גופר, עמ׳ 142-111).

[9] מדובר ברשימת ביקורת מאת יעקב שמעוני, שכותרתה: Distorted Alphabet, על החוברת ABC of the Arab World מאת Margaret Pope, שיצאה לאור מטעם ״המרכז הסוציאליסטי״, לונדון. שמעוני מנה אחת לאחת את השגיאות הרבות ״מכדי שנתייחס ברצינות למידע״, שאיתר בפרסום אנציקלופדי זה. קבע ש״הידיעות״ מטעות, חד-צדדיות ועוינות לציונות וסיכם:

״זוהי תעמולה זולה ורדודה, חוברת לשימוש אנטי-ציוני״.

[10] משרדי הסוה״י בלונדון, ברחוב גרייט רסל 77.

[11] מכתב מאת דוד קורן (קורונל), ממייסדי קיבוץ בית הערבה, אל מ״ש מ-13/9/1946, ובו בקשה לעשות להרחבת ההתיישבות וביסוסה באזור ים המלח.

[12] ז״ש כתב ב-11/10/1946:

״מיטב הברכות ליום ההולדת [52]. עוד נחוג הרבה ימי הולדת״.

על חששו של מ״ש, כי מעצרו יהיה ממושך מאוד, ר׳ שרת/מאסר, עמ' 345.

[13] הרי ביילין ורעייתו יהודית ביקרו ב-12/10/1946 בלטרון (ר' שם, עמ' 344).

 

העתקת קישור