243. אל: יוסף לינטון, לונדון - 10/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  243. אל: יוסף לינטון, לונדון - 10/10/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית

243

אל: יוסף לינטון, לונדון

10/10/1946

(מברק אנגלית)

 

כולנו סבורים [כי] ההפסקה הנוכחית [בשיחות וש״ע] מאפשרת [ו]מחייבת פנייה חדשה לממשלת ארה״ב במטרה להביאה לידי התערבות אשר לה סיכויי הצלחה מרביים. ההתערבות צריכה להיות חשאית ללא פרסום שרק ישבש סיכויי הצלחה על-ידי יצירת רושם שהנשיא מעוניין רק בפעילות [מילולית] ולא במעשה. האמצעי צריך להיות או שליח מיוחד בעל עוצמה שיצא [מארה״ב] ללונדון מייד בתנאי שנוכל להבטיח אישיות נאותה או מחלקת המדינה אם יהיה אפשר לרתום אותה לקו באופן מלא דבר שהוא חיוני בין כה וכה. המטרה צריכה להיות שכנוע מה״מ לשנות יסודית את גישתה לבעיה ובאופן בסיסי לקבל את רעיון המדינה. החלופות המעשיות המיידיות הן

או שינוי ההליך כולו והצבה בראש [סדר היום] הסכם ישים בין מה״מ, ארה״ב ואנו,

או הבטחה שהוועידה [וש״ע] עם התחדשותה תתנהל למעשה על הבסיס שלנו ואז ניכנס לוועידה (בכפוף תמיד לשחרור להחזרת המצב לקדמותו ולחופש [קביעת] נציגות) וארה״ב תשלח משקיף.

מודעים היטב כי יכולת הנחרצות האמריקנית להשפיע על בריטניה לטובתנו מפוקפקת מאוד אבל סבורים שמן ההכרח למצות בשלב החמור הנוכחי כל אפשרויות הלחץ תוך העמדת יושרה וערכה המעשי של ארה״ב במבחן עליון. חוששים ברצינות שאם העניין יושאר לשיחה אישית בין הנשיא טרומן ובווין, יגבר האחרון על הקודם.[1] העבר נא תוכן מברק זה לבן-גוריון.

 

הערות:


[1] ר' מס' 236 סעיף ו'.

 

העתקת קישור