240. אל: אליעזר קפלן וברל לוקר, לונדון - 9/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  240. אל: אליעזר קפלן וברל לוקר, לונדון - 9/10/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית

240

אל: אליעזר קפלן וברל לוקר, לונדון

9/10/1946

(מברק אנגלית)

 

בשם ארבעתנו חייב להביע חשש פן ההליך המוצע ע״י משרד המושבות להקים ועדת משנה[1] יגרור אותנו לשיחות מתמשכות חסרות ערך שיחוללו בלבול בשורותינו והידרדרות נוספת במעמד הפוליטי [שלנו]. השחרור אינו יכול להיות נושא לתמורה.[2] נראה [שבעניין] העלייה ישנה מסקנה ברורה לאור התחייבותם כלפי הערבים.[3] לכן הדרך הטובה ביותר מבלי להיכנס לוועדת משנה לאתגר אותם בשלב זה לגלות קלפיהם. אולם אם כבר התחייבתם מפציר שעליכם להתנות שוועדת המשנה תתחייב לקבל החלטות תוך ימים אחדים ותקבע תאריך. רק אם הם יהיו מוכנים לשחרר אותנו ללא תנאי ובניגוד להצהרה שפורסמה לקבל העיקרון של מכסת ביניים גדולה יותר [של עולים] תוכל להיווצר קרקע לדיון בפרטים. אחרת עלינו לסיים השיחות מייד.

 

הערות:


[1] ר' מס' 230 סעיף 9.

[2] הבריטים הודיעו לנציגי הסוה״י, ששחרור המנהיגים יתאפשר אם הסוה״י תסכים לשתף עמם פעולה בביעור הטרור ותיפסק ההעפלה (ר' שם).

[3] בשיחותיהם עם נציגי מדינות ערב בוש״ע, בטרם השעייתה עד אמצע דצמבר 1946, הבטיחו הבריטים שבפרק זמן זה לא ישנו דבר במדיניות העלייה ואף הצהירו על כך בפומבי (ר' ״דבר״ 9/10/1946).

 

העתקת קישור