239. אל: דוד בן-גוריון, פריס - 8/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  239. אל: דוד בן-גוריון, פריס - 8/10/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית

239

אל: דוד בן-גוריון, פריס

8/10/1946

(מברק אנגלית)

 

להלן מאת שרתוק:

 

מציע שתעשה מאמץ, אולי באמצעות בן כהן[1] לראות את מנהלו [בירנס] בפריס. בהנחה שמאומה לא יצא מן השיחות סבור שחיוני שתמשיך לארצות הברית[2] לשם ייצוב חזית ״בית העצרת״,[3] והובלת מאמץ מתואם להבטחת התערבות אמריקנית יעילה ככל שניתנת להשגה לשם שבירת הקיפאון הנוכחי ופתיחת הדרך לפתרון קונסטרוקטיבי.[4]

 

הערות:


[1] ר' עליו מס' 229 הע' 6.

[2] ב״ג הגיע לוושינגטון ב-29/10/1946 בלוויית סנה.

[3] העצרת הכללית של או״ם, שעמדה להתכנס בניו-יורק.

[4] ר' מס' 229 סעיף 2. על ביקור ב״ג בארה״ב ומטרותיו ר׳ אילת א', עמ' 450-447.

 

העתקת קישור