238. אל: אליעזר קפלן, ברל לוקר, לונדון - 8/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  238. אל: אליעזר קפלן, ברל לוקר, לונדון - 8/10/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית

238

אל: אליעזר קפלן, ברל לוקר, לונדון

8/10/1946

(מברק אנגלית)

 

אנא ראו מברקי ללינטון[1] בעניין ההזדמנות למסע הסברה באמצעות הסגל [בלונדון] יחד עם מומחים ואורחים. מפציר בכם לא להרחיק חברים אלא להסדיר ניצול מרבי לרבות של אליאס גרשון בן-אהרון. הברקתי לבן-גוריון[2] והצעתי שייצא לארה״ב בהנחה ששיחות לונדון לא ישאו פרי. במקרה זה מציע שראובן יצא גם הוא לארה״ב לקראת עצרת או״ם.

 

הערות:


[1] מס' 237.

[2] מס' 239.

 

העתקת קישור