237. אל: יוסף לינטון, לונדון - 8/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  237. אל: יוסף לינטון, לונדון - 8/10/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית

237

אל: יוסף לינטון, לונדון

8/10/1946

(מברק אנגלית)

 

רואה הריכוז הנוכחי של כוחות במשרדנו בלונדון בנוסף לסגל הקבוע כמעניק הזדמנות מיוחדת במינה לביצוע מסע תעמולה והסברה מתוכנן היטב שיכוון אל העיתונות והציבור בכללו ולחוגים מכריעים במיוחד. קורא לסידורים שיאפשרו ניצול מרבי של כל הכוחות הזמינים למאמצים מיוחדים בשלב הביניים הנוכחי. מציע שאליאס גרשון בן-אהרון יאריכו שהותם. על אליאס בין כה וכה להמתין לבוא ידידו הנעלה.[1] מניח שדוד [ב״ג] ונחום [גולדמן] ייצאו בקרוב לארה״ב. לאור כוונת הערבים לנצל את ההזדמנות של עצרת או״ם למתקפה רבתי על ממשלת ארה״ב מציע שגם ראובן [שילוח] ייצא לשם לחיזוק הסגל שלנו לחודשים מספר.[2]

 

הערות:


[1] איסמעאיל צידקי.

[2] ר' מס, 229 סעיף 3.

 

העתקת קישור