229. אל: זאב שרף, ירושלים - 6/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  229. אל: זאב שרף, ירושלים - 6/10/1946
כותרת משנה  ערב

229

אל: זאב שרף, ירושלים

6/10/1946 ערב

להדו שלום,

 

1. הִקשה הגזבר לשאול, אם גם צדק וקלע בשאלתו: אֵי המוצא?[1] התשובה לא תקלע כַשאלה: ניאבק ונחזיק מעמד; נחזיק מעמד וניאבק. תגבורת עֶפֶל [העפלה] בלוויית גוּב [תגובות]. עוד נְקדים. מפעלי שֶקי [השקאה] עצמיים, מבלי לחכות לגדולות. מפעלי בנייה. מאמץ הסברה וחדירה לכליות [למצפון] אצל בל. חיזוק המגביות, המאוחדת והמיוחדת, מע״ל.[2] מאמץ מדיני מע״ל, מחושב ומכוון לתכלית. ירידה לחיי הנגלים בעלוני מע״ל, בכל הדרכים. אם לא ניחלץ - אזי נוסף על כל אלה שוב מעשי טֶרֶד. המשך קו כתריאל בקֶדֶם.[3]

2. הפחות ברור והפחות בטוח בכל אלה - המאמץ המדיני מע״ל, כי עניינם הממשי, יכולתם היעילה, ורצונם הכֵּנה לעזור - מפוקפקים בתכלית. הן לגבי פתרון ביניים, כהצעתך,[4] והן סופית. אבל ניסוי נמרץ מוכרח להיעשות, ודווקא כלפי הדוֹלֵק (ב),[5] מבלי להרפות, כמובן, מאמיתַי [טרומן] האומלל. לשם כך - מאמץ לראותו אצל לוט, אולי בעזרת בן.[6] כוונתי, כמובן, לאבירן. וכעבור חתונת לוט - נסיעת אבירן מע״ל, לגיבוש בפנים (בזה הֶסדר, אם אפשר, עם כספי הרועֵם [א״ה סילבר]) ולהפעלה תכליתית בחוץ. אני מצרף שדר לאבירן.[7]

3. לקראת ההתייעצות על ״מעשיו של כל אחד״ (סעיף 3 שלך)[8] הנני שונה: ניצול מלא של ריכוז הכוחות אצל בל בעונת הביניים. אמש שכחתי למנות בין השחקנים-האורחים את גרש.[9] אַל פיזור בהול של הריכוז שנוצר. אַל ימהר כתריאל לחזור, אלא ישהה וייתן עצמו לניצול מלא. גם אם אינו חלוץ בקרָב אצל בל, הריהו זן ומפרנס מאין כמוהו. מלבד זה, עליו עכ״פ להמתין שם עד בוא הצדיק.[10] אך יש לדאוג לתגבורת בשביל מע״ל, לקראת חתונת המאוחדות [עצרת או״ם בניו-יורק, נובמבר 1946], שהשכנים כנראה דרוכים אליה. על כן הַצָעָתי להעביר רפאל לשם באמצע החודש. גם לאבירן ייטב מהיות רפאל בקרבתו מע״ל. ערכתי שדר גם בעניין זה ואני מציע שתשלחנו בשמי, אפילו על שם יוסף ל.[ינטון].[11]

4. המברק מבל על פגש עיו״כ (יש להוקיר זריזותם במשלוחו) הניח קצת דעתי - לא שנתמלאתי תקוות טובות לתוצאות, אלא חששותי להידרדרות חברינו לע״ע נתבדו.[12] עמיתי מוכן, אומנם, לשסע אותם על שדרשו רק 5,000-4,000 [עולים] לחודש ולא 10,000 לכה״פ. אני איני מוכן להתרגש כל כך. בכ״ז, גם אם לא שלחת עדיין את שדרי מתמול, שלח עכשיו וציין כי חיברתיו לפני קבלת מברקם על פגש יום ו' [עיו״כ, 4/10], ומייד לאחריו שלח את השדר השלישי המצורף בזה, על שם אותם השניים.[13]

5. יש להניח כי מחזור זה של שיחות ייגמר בלא כלום. אומנם החדש[14] יתאמץ ודאי להשרות אווירה יותר אנושית, אבל הוא יוכל לעשות זאת בדיבור פה, ואילו מהכרעות מעשיות תקצר ידו.

6. מגיעה מחמאה לדוברנו על התגובה לאמיתַי,[15] שקיבלה פרסום נרחב ב-pbs [Palestine Broadcasting Service], הפעם כנראה בלתי מסולף, וזכתה לשני פסוקים קולעים מאוד ב-bbc. מסור-נא לאביתר, כי הפעם לא אספיק לכתוב לו לחוד.

7. יש להרים צעקה על המצב במשולש (לפי עלוננו מהיום)[16] - להתריע בכל השופרות של בל ומע״ל (אף בלוט אין לזלזל): שיכון, כסות, מזון - חורף! רצוי שעלונאים יבקשו רשות לבקר ע״מ להיווכח במצב ובהכנות, ואם לא יותן - ירעישו עולמות גם על כך.

8. יש לגשת מייד לאוסף בגדים בארץ לדרי המשולש. חטוף שיחה עם יוסיפון.

9. אותו כפתור ופרח, הסוקר השבועי של pbs, סיים פרשתו הערב בקביעת העובדה כי לא ייתכן שיש בארץ מחסור בכוחות עבודה, שכן מתהלכים מאות [חיילים] משוחררים מובטלים ואינם נקלטים בבניין. תדאג שתבוררנה מייד העובדות - כמה מובטלים בקרב החיילים המשוחררים, כמה מהם באים בחשבון לבניין, מדוע אינם נקלטים. יש לתפוס פעם את הבחור המתחכם והמיתמֵם הזה בשקר או בסילוף של זדון ולהרביץ כהוגן, על הראש. אפשר זוהי ההזדמנות.[17]

10. אשר ל״מפנה״ החדש של העברת הבסיסים ממצרים ומא״י למזרח אפריקה[18] (מעולם לא הודו רשמית כי א״י בסיס - והנה מתברר כי היינו כל הזמן בסיס ועכשיו מעבירים!). קו התגובה צריך להיות: עד עכשיו יכולתם לטעון, כי אתם מוכרחים להחזיק צבא זה בארץ בין כה וכה, ואין התסבוכת כאן גורמת לכם מעמסה יתרה. אבל עכשיו, לדבריכם, עליכם להעתיק את הבסיס מפה לקניה ואם פה לא יהיה שקט, הרי זוהי מעמסה יתרה. ובכן להווי ידוע, כי כל עוד תשרור מדיניות זו לא יהיה שקט וכו'.

11. ביקשתיך לברר מפי פזית (ובעצם יש לברר גם מפי ב״י) אם הצעת אחז אינה סותרת פירוש מפורש שנתן אבירן לפסָק לוט בשאלת מעשים טובים. ענני נא, כי נשאלתי בעניין זה ועלי לתת דעתי.[19]

12. מה בדבר מצע פיזל לבַחַר?[20]

13. מה בדבר פגישה עם איש תיבון בלוט?[21]

 

בעל הברכה מבקש לשדור לבעל האמונה תודתו העמוקה על הברכה שקיבל כאן רשמית ומיטב איחוליו.

 אביחי

 

שעה אחרונה. דחוף.

יש לדאוג לצורת הפרסום של י״ב נקָדים. לגזור על עלונים שיקבלו רק מאיתנו. לא לעשות מזה ״עסק״ של הקרן הקיימת, אף לא התגדרות של המרכז החקלאי - זוהי התיישבות, מפעל הסוה״י. כך צריך הדבר להיות מוצג בארץ ובחו״ל. מחר ההשתטחות [22](סלידה!) וקול האדמה. זה לחוד ופרסום הנקָדים על ידנו לחוד. אל יעשו מזה מונופול שלהם.


*

לא גמרתי[23]

7/10/1946

14. למבקר בצפון כל הברכות. עבודה נקייה.[24] צפוני מבקש לדעת:

א) ההיה המתווך (שיח' ת.) בתוך העניין;[25]

ב) ההוברר לשליחנו כי ראשי הכמורה יודעים מה ששקלנו על יד המתווך;[26]

ג) מה הם עושים להגשמת תוכנית הפעולה שהוסכם עליה בחו״ל;[27]

ד) מה סיכוייהם בהר - בחר? שינוי שֶטֶר?[28]

בעל הברכה מבקש להוסיף שאילתא על המצב הכלכלי. אשר לבקשת סעד,[29] יש להיענות ואני מצרף 1,000 שלנו, שהם מחצית הסכום לדברי צפוני. כשמסר דו״ח על ההתקשרות במסיבת יום א' [ישיבת הנה״ס], אמר הדוקטור לתעש [שמורק] שאין לצאת ידי חובה בפחות מרבבה ואילו לפידות שמע ולא השמיע זעקה. עתה שהוצאנו רק מחצית מאותו סכום, מותר להוסיף משהו, בייחוד לאמיץ כמוהו.[30]

 

הערות:


[1] ז״ש כתב ב-6/10/1946:

״גזבר בית פזית [ארן] יצא אתמול באופן פתאומי אל לוט [---] שאל את דתן שאלה 'דוּגרתית' כדיבורו: ובכן אֵי המוצא? שואל אותה שאלה את ישן וביקש להעביר תשובה בשדר. התשובה דרושה לו בתור מורה דרך בשיחותיו עם אבירן. ביקש קווים ישרים וברורים אשר ינחוהו בדרך השפעתו על אבירן״.

[2] המגבית המיוחדת - ככל הנראה ״קרן הביטחון להגנת היישוב״ (״מכון סונבורן״) שהקים ב״ג בביקורו בארה״ב ביוני-יולי 1945 לגיום משאבים באמצעות רודולף סונבורן ו-17 בעלי הון מידידיו לרכישת מכונות לייצור נשק ל״הגנה״ (טבת ד׳, עמ' 531-526).

[3] פעולתו המדינית של ששון בקרב הערבים.

[4] ז״ש כתב במכתבו מ-6/10/1946 כי הוא עצמו הביע דעתו באוזני ארן כי יש לפעול

ל״פתרון ביניים שיושג בעזרת האמריקאים״, ו״יש לדרוש מהאמריקאים, אם יש כוח לדרוש, התערבות בעניינים מעשיים שבסידור ביניים עד לגאולה״.

[5] ג'יימס בירנס - מזכיר המדינה של ארה״ב 1947-1945, אז שהה בפריס בוועידת שרי החוץ של בעלות הברית.

[6] בנימין כהן. יליד 1894. משפטן ואיש ציבור יהודי אמריקני, יועץ למשלחת הציונית לוועידת השלום בפריס בתום מל״ע-1. יועץ לנשיאים רוזוולט וגיונסון. יועץ בכיר במחלקת המדינה. חבר במשלחת ארה״ב לוועידת שרי החוץ בפריס בספטמבר-אוקטובר 1946.

[7] מסי 239.

[8] מדובר בפעילות אנשי הממ״ד שנשלחו ללונדון. ז״ש כתב (1946/10/6, סעיף 3) כי שילוח מסר לו שהוא וחבריו ייפגשו באמצע השבוע עם ב״ג ״ויקבעו מעשיו של כל אחד. כן יוחלט על שובו של כתריאל (ע) [ששון]״.

[9] גרשון אגרון, שיצא ללונדון לתקופת-מה למטרות הסברה.

[10] איסמאעיל צידקי, ראש ממשלת מצרים, עמד לבוא ללונדון להמשך המו״מ האנגלי-מצרי (ר׳ ״דבר״ 6/10/1946).

[11] מס׳ 237.

[12] מדובר בשיחת ח״ו-הול ביום ו׳ ערב יו״כ, 4/10/1946 (תעודות א', עמ׳ 662-654). אל ח״ו נלוו גולדמן, קפלן, לוקר, סאקר ולינטון.

[13] קפלן ולוקר (מס׳ 233).

[14] ארתור קריץ׳-ג׳ונס שהתמנה ב-4/10/1946 לשר המושבות במקום הול.

[15] ב-4/10/1946, ערב יו״כ, פורסמה הודעה מיוחדת מטעם הנשיא טרומן בשאלת א״י (״איגרת יום הכיפורים״), בה הביע צער על הפסקת דיוני וש״ע ודחייתם ותבע עלייה ניכרת של יהודים לאלתר מבלי להמתין לפתרון בעיית א״י בשלמותה. בתגובה להצעת הסוה״י להקמת מדינה יהודית בת-קיימא בשטח הולם בא״י, ולדרישתה לפקח על העלייה על המדיניות הכלכלית, כתב הנשיא כי

״הצעה זו עוררה תשומת לב רחבה בארה״ב [---]. מהדיון שהתעורר אני למד שהפתרון לפי קווים אלה יזכה בתמיכת דעת הקהל בארה״ב [---]. לפתרון כזה יכולה ממשלתנו לתת תמיכתה״ (ר׳ נוסח מלא, פ״פ. 8/10/1946; אילת א', עמ׳ 426-417).

במסיבה עם עיתונאי חוץ קידם דובר הסוה״י בירושלים בברכה את הודעת הנשיא, והביע תקווה שבעקבותיה יבואו צעדים מעשיים למימוש הפתרון המוצע ואף יועלו מאירופה 100,000 העקורים. כן דחה את דברי הביקורת שהשמיעו מה״מ והעיתונות הבריטית (ר׳ ״הארץ״ 7/10/1946).

[16] ב״דבר״ 6/10/1946 נמסר בכתבה שכותרתה ״וכך חיים אלפי העולים בקפריסין״ על מצב חמור השורר במחנה בתחומי תזונה, שיכון באוהלים ותחלואה ועל צורך בסיוע דחוף לקראת החורף.

[17] מדובר באלכס ג׳וזי, הפרשן לתוכנית האנגלית של ״קול ירושלים״. ב-6/10/1946 הגיב ג׳וזי על קובלנה שהממשלה אינה עושה די לקליטת החיילים היהודים המשוחררים מהצבא הבריטי, שלרבים מהם עדיין לא נמצאה עבודה, וטען כי אין מחסור במקומות עבודה, בעיקר בענף הבנייה, ומן הראוי שמוסדות היישוב יַפנו אליו את המובטלים (ר׳ גם מס׳ 223 סעיף 3).

[18] ב-6/10/1946 דיווחה סוכנות ״רויטרס״, כי ועדת ההגנה של הקבינט הבריטי וראשי המטות הצבאיים דנו בהעברת בסיסי ההגנה הראשיים של בריטניה ממצרים לאפריקה המזרחית. המטרה הראשית של מדיניות מתוקנת כזאת תהיה העברת מרכז ההגנה האימפריאלי מן הים התיכון המזרחי אל האוקיינוס ההודי, ולמעשה

״להעביר את הבסיסים הראשיים ממצרים ומא״י לקניה ולטנגניקה״. כן נאמר שם כי ״צעד כזה תהיה לו חשיבות מהפכנית וכתוצאה ממנו יבוא פינוי הדרגתי של הודו ופינוי מהיר של מצרים״, וכי שר בריטי בכיר אמר שעל יסוד תוכנית זו ״יהיה אפשר לפנות למעשה את א״י אם תוסיף לחול הרעה במצב שם״ (ר׳ ״הארץ״, 7/10/1946).

[19] מדובר בשאלת החבלות באוניות הצי הבריטי נוכח פעילותו נגד העפלה (ר׳ מס׳ 225 סעיף 6). ז״ש כתב ב-13/10/1946:

״בעניין ה״ב הכוונה להכנות למקרה של חזרה על שילוח משקמונה ולא לעשייה מיידית. השאלה לגופו של עניין נשארת - עם כל הקשיים שבדבר - הן או לאו״.

[20] מצע מפא״י לבחירות לקונגרס הציוני הכ״ב. ז״ש העביר במכתבו מ-8/10/1946 את פניית מפא״י בעניין זה:

״בדעתנו לקיים את מועצת המפלגה המוקדשת לשאלות הקונגרס ביום א׳ הבא [13/10] בתל אביב. מועצה זו נועדה להאדיר את קולה של המפלגה במערכת הבחירות ב״פרוגרמה״, ב״תוכן״, וב״תנופת התביעה״ ליהודי א״י שיצביעו בעד א׳ [רשימת מפא״י]. רצוי מאוד שב״ק ישלח את נאומו למועצה. כמו כן שיחיאל יעשה אותו דבר. ב״ק צריך לכתוב נאום מסביר ומקיף על הקונגרס והבעיות המדיניות הכרוכות בו. אבקשך אפוא להריץ מייד מכתב אליהם ולזרזם למלאכה - פיזל״.

[21] ר׳ מס׳ 109 הע׳ 17.

[22] עיתוני 6/10/1946 הודיעו כי למחרת יתקיים על הר הצופים כינוס הקק״ל החמישי - ״קול האדמה״ - במלאות חמש שנים למות מנחם אוסישקין, וכי לכינוס תקדם עלייה על קברו של אוסישקין (״ההשתטחות״) במערת ניקנור שבהר הצופים.

[23] סעיף 14 נכתב ב-7/10/1946 לאחר שהגיע דואר הבוקר.

[24] במכתב שמעוני בדואר הבוקר נאמר בין היתר:

״כן תמצא דוח מפורט על נסיעתו של א.[ברהם] ל.[וצקי] לצפון״.

ב-30/9/1946 יצא ללבנון אברהם לוצקי, איש האגף הערבי של ממ״ד, להידבר שם עם ראשי הכנסייה המרונית, הפטריארך אנטואן ערידה והארכיבישוף של ביירות איגנטיוס מובארךּ, שאיתם נחתם ב-30/5/1946 הסכם חשאי לידידות ולשיתוף פעולה (על ההסכם ר׳ ארליך, עמ׳ 37-35; לדוח לוצקי מ-2/10/1946 על שיחותיו בלבנון ר׳ אצ״מ S 25/9024).

[25] דב יוסף התעניין בביקור לוצקי בלבנון, שכן הוא שחתם בשם הסוה״י על ההסכם עם המרונים והוא שהציע לחדש את המגע איתם באמצעות לוצקי. ז״ש כתב ב-30/9/1946:

״לטיס [לוצקי] יצא הבוקר בשליחותו. אם יגיע אל הזקן [ערידה] או אל מקורבו הברוך [מובארךּ] יציע לו גם לאמור משהו בנוסח הנאמר בזמן הוועד [וא״א]. מקווה שיחזור עד סוף השבוע". (על תזכיר הארכיבישוף מובארךּ לוא״א ר׳ מס׳ 199 סעיף 11; ארליך, עמ׳ 38).

״המתווך״ הוא שיח׳ תופיק עואד, שליחו של הפטריארך המרוני, שחתם בשמו על ההסכם עם הסוה״י. הקשר עם הכנסייה המרונית התנהל באמצעות משפחת עואד שאחד מבניה, ג׳וזף עואד, היה מזכירו של הפטריארך ערידה. שמעוני כתב למ״ש ב-8/10/1946:

״המתווך שיח׳ ת. לא היה בתוך העניין כי הוא בפריס״.

[26] ז״ש השיב (שם):

״שליחנו לא ניסה לברר אם ידוע לראשי הכמורה כמה [כסף] שקלנו על יד המתווך, אולם נראה לי שאין להעלות על הדעת שהמתווך יכול היה להעלים ששקלנו (אולי הצליח להעלים כמה בדיוק שקלנו)״.

[27] הכוונה לסעיפי ההסכם, שבהם התחייבו שני הצדדים לסייע הדדית בהסברה במסגרות בינלאומיות למען לבנון נוצרית שאינה קשורה בליגה הערבית, ולמען הבית הלאומי היהודי בא״י, ולנקוט צעדים ספציפיים כגון פניות מנהיגי המרונים אל משרד החוץ הבריטי ואל גורמי ציבור ומימשל בארה״ב בסיוע אנשי הסוה״י שם. שמעוני כתב ב-7/10/1946:

״היום תמצא העתק של שני מכתבים שכתבו ידידינו בצפון אל הרציני [בווין], למחרת כתב: ״הייתה לשיח׳ ת. שיחה של שעתיים עם הרציני בה הסביר לו את הכל״ (ר׳ אילת ב', עמ׳ 30-25).

[28] ז״ש השיב במכתב הנ״ל כי נמסר לו ש״הגוש הלאומי״, מפלגתם של המרונים,

״חזרה לפעילות ולהופעה מאורגנת וחזקה. יש לה משרדים חדשים בכל המקומות, זו הפעם הראשונה לא רק בהר [הלבנון] מבצרם, אלא גם בצפון ארצם ובדרומה. בפרלמנט הם חזקים [---] מאחר שהגוש של המבשר הכהן [בשארה אל-חורי הפאן-הערבי] מתפורר לחלוטין [---] לקראת הבחר בקיץ הבא הם חזקים ובטוחים בהצלחתם. אדרבא, ייתכן שיעלו מעלה עוד לפני כן או שיביאו לידי פזר הבית מייד [---] או שיעשו פעולה גדולה נגד המבשר או שיקומו בת׳אוּרה [ערבית: הפיכה]״. שמעוני העיר על תחזיות אלה שהוא ״מקבלן בהסתייגות רבה. ייתכן שהקו הכללי של עלייתם נכון, אך הפרטים האופטימיים מסופקים״.

[29] ראשי הסוה״י היו נכונים להשקיע כספים לקידומו של ההסכם עם המרונים, ולטענת הפטריארך התחייבו לשלם לו 20,000 לא״י (ארליך, עמ׳ 36).

[30] הפטריארך אנטואן ערידה השמיע בפומבי תמיכה בבית הלאומי והגיש תזכיר בנדון לוא״א (ר, מס' 199 סעיף 11).

 

העתקת קישור