מכתב 1 - לכבוד הנהלת הגימנסיה העברית, יפו - 23.2.1916
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  מכתב 1 - לכבוד הנהלת הגימנסיה העברית, יפו - 23.2.1916
כותרת משנה  דמשק, י"ט אדר א' ע"

                                                                                                                     

                                                                                                                        דמשק,  י"ט אדר א' ע"ו  [23.2.1916]

                                                      לכבוד הנהלת הגימנסיה העברית, יפו

 אדוני היקרים והנכבדים!

 

עלה בידי לקבל משרה בעירייה של דמשק, בתור מזכירו ומתרגמו של ה' ג' וילבושביץ.[1] כמעט ברור הדבר, שהמשרה תפטור אותי מן הצבא או לכה"פ תעמוד לי להשאירני בעבודתי זו גם לאחר שאהיה לאיש-צבא. אני חושב, שאת שתי שעותי במחלקה הראשונה יוכל לקחת על עצמו האדון וינר[2] מבלי שיהא הדבר עליו למעמסה.

 יחד עם זה, הנני רוצה לבקשכם לעשות את אשר יהיה ביכולתכם למען בית הספר לבנות,[3] שאני עוזבו עתה.[4] אני חושב, שאפשר לקצץ קצת במספר שעות התורכית בגימנסיה באלו מחלקות, ולתת להאדון וינר את האפשרות לתת בביה"ס הנ"ל את סכום השעות המינימלי הדרוש שם. האדון וינר עצמו הבטיח לי להתאמץ כיכולתו כדי למלא את מקומי בביה"ס הנ"ל בשעת הכרח. עתה ההכרח בא.

 בכבוד רב ובתקווה להתראות בזמנים יותר טובים.

 

משה שרתוק

 

שלום רב לכל חברַי ולתלמידַי.

 


[1] פרטים ביוגרפיים על ג' וילבושביץ - וכן על רבים מהאישים המאוזכרים במכתבים שלהלן – מובאים בנספח "ציונים ביוגרפיים" (נצ"ב); בדרך כלל מצוין הדבר עם אזכור ראשון, ובמפתח האישים.

[2]  ש' וינר - הורה תורכית בגימנסיה "הרצליה".

[3] מ"ש לימד תורכית בשלושה מוסדות, תחילה בג"ה, שם נלמדה שפה זו מכבר, ואח"כ גם בביה"ס לבנות ובסמינר למורות ע"ש לווינסקי (ר' הקדמה, הע' 5). "[כאשר] נגזר על כל בתי הספר ללמד תורכית, ניסן טורוב, מנהל ביה"ס לבנות והסמינר למורות, הזמין את משה ללמד תורכית אם כי חשש להכניס מורה כה צעיר לסמינר למורות" (בן-אלול, "דבר השבוע", 3.12.53).

[4]  על נסיבות צאתו החפוז של מ"ש מיפו לדמשק, בלי לידע את הנהלות ביה"ס לבנות וג"ה, ר' להלן מכתב 2.

 

העתקת קישור