221. אל: גרשון אבנר, ירושלים - 30/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  221. אל: גרשון אבנר, ירושלים - 30/9/1946

221

אל: גרשון אבנר, ירושלים

30/9/1946

לגריש שלומות,

 

1. תודה על ברכתך ונכונותך לשאת בעול.[1] אני מניח כי אחימן מסר בידך, בין השאר, את חוטי הטיפול בנחיתים כאן. ובכן, היום קוֹרָא דרור לרופא בית אחי, אך חברו למעצר, התורגמן, נשאר. כל פשעו שביום העֶברה התנדב להיות מליץ. חייל כל שנות המלחמה. היש דואג?[2] ועוד: יש לחדש עכשיו ההתקפה בעניין איש-קוּמי.

2. קיבלתי החוברת על המשולש.[3] מבצע מהיר. טרם קראתי, אך אקווה שהאיכות מעולה. נתאכזבתי מחוסר תמונות. מה הסיבה? והקפתם להפצה בארץ?

3. פרש: מה עושה שולה לשוקן בצרפת? ומה מעשי תמי?[4]

4. ומה בדבר שם עברי? א. יורש ב. אֱייל.[5]

אחיעד

 

עוד עניין: עוזרו של הלוי [עו״ד לויצקי] עמד לבקר בקריית יונה הנביא של איש-מים. הביקר?

מה העלה?

חזקה עליך שאתה מבקר את אחימן. מסור-נא שלום.

 

הערות:


[1] ב-29/9/1946 בירך גרשון אבנר את מ״ש לשנה החדשה והוסיף:

״כאן חפֵצים שתדע שאני ממלא את מקומו של אחימן הנכנס מחר ל'הדסה' לשם ניתוח ולא יהיה כאן בערך חודש ימים. אני עוסק בכל ענייניו ולכן נא לפנות אם יש צורך. נוסף על כך אני עוסק ב'מסברה' החוצה״.

[2] על מעצר ד"ר שרגא אגולניק והמתורגמן חבר יגור ר' מס' 40 סעיף 3. ב-8/10/1946 כתב ז״ש, כי בעת שנפגש עם ״יורשו של שקספיר״, דיבר איתו גם על ״התורגמן מבית האח״ וכי הלה הבטיח לטפל בעניינו.

[3] החוברת על המעפילים העצורים בקפריסין.

[4] עניינים אלה לא נתחוורו.

[5] מ״ש מציע לגרשון אבנר, אז עדיין גרשון הירש, לעברת את שם משפחתו ל״יורש״ או ל״אייל״.

 

העתקת קישור