208. אל: זאב שרף, ירושלים - 22/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  208. אל: זאב שרף, ירושלים - 22/9/1946
כותרת משנה  ערב

208

אל: זאב שרף, ירושלים

22/9/1946 ערב

לדתן שלום,

 

1. הלב נוקף לערער על משהו בהרצאתך מאמש, שכולה מלאכת מחשבת ופלפלא חריפתא.[1] אבל כשערערתי על מידת הנוקשות [של ג״מ] נתכוונתי לא לעיכוב הקריאה [להשתתף בוש״ע] שהייתה באמת לברכה, אלא להתנגדות לכניסה למו״מ גם אם יתמלא תנאי ההתרה, ואולי בייחוד להנמקת ההתנגדות: למה לנו להציל את הוועידה? מה נרוויח אם נלך? מה נפסיד אם לא נלך? אם נלך - נתן גושפנקא וכיו״ב[2] - חדירה בלתי מספקת לאופן פעולת המכניזם הפוליטי למעשה עם נופך של דוגמטיקה.

2. אנא, שלח את שדר האלוף ליוסל׳ה![3] משערני שנשלח גלוי - מה התשובה? הן הכל לעיניהם [של הבריטים].

3. כל הסברך, לרבות הדבר שעליו אתה מוכן לתת ראשך, [ערבית: שתהיה בריא] מתקבל מאוד על הדעת.[4]

4. בשדר על השיחה האחרונה עם רציני נקודה חשובה לטובת קו לוט ונוצה במגבעתו של בר לבב בהופיעו לפני המצומצם: רמז ברור - אף יותר מרמז - לתזוזה לגבי הבסיס.[5]

5. מכתבי (השני!) לבר-לבב מדבר בעדו. תִראהו פזית, ואם אפשר - הרעיה.

6. מה בדבר גֶזֶר?[6]

7. במצורף שדר מבעל הברכה.[7] אולי תשתף בת יהודה?

8. נראה שרויטר, במקצת הטיימס ועכ״פ בית-אוֹר [ליכטהיים] (לא ״שומר בירת הטקסטיל!״[8]), הוטעו לגבי ההתרה.[9] אגב, מעניין אם הזכרת שמי בפי בית-אור היום[10] משקפת באמת את הרחָשים המובעים במקום, או רק הרהורי לבו?

9. אקווה שהפיזלים יום ג' כולם בעד כניסה ובעד התנאי.[11]

 א.

הערות:


[1] מדובר במכתב ז״ש מ-22/9/1946, שבו הגיב על דברי מ״ש בעניין התנגדות ג״מ להשתתפות בוש״ע.

[2] כטענות ג״מ בישיבת מרכז מפא״י 16/9/1946 (ר׳ מכתב כ״ך אל מ״ש 16/9/1946; מס׳ 196 פסקה אחרונה).

[3] למברק ח״ו לשפרינצק ר׳ מס׳ 206 הע׳ 6.

[4] ז״ש טען במכתבו 22/9/1946, שהתעקשות הבריטים שלא לשחרר את המנהיגים העצורים ושלא להסכים להניח לסוה״י למנות את נציגיה לוש״ע, מכוונת להביא לשינוי ההנהגה הציונית. זוהי מטרתם הראשונה ואילו אח״כ יפעלו נגד ה״הגנה״:

״אני נותן ראשי שדבר זה שמור ׳בשרווליו׳ של השלט והוא יועלה כתנאי לכל סידור, באם ייכנסו וכאשר ייכנסו למשא ומתן [איתם]״. אם הסוה״י תוותר על התרת המנהיגים העצורים ״ינהלו את המערכה על הגן אנשים שנוח להם בנסיגה״. על כן, ״החרדים עתה למבוך ולפילוג חייבים לראות מראש את המבוך והפילוג ההכרחיים אז. מוטב פילוג בין בית הפיזל לבין בעל האמונה ואריה האבן [ליאונרד שטיין] ודומיו, מאשר פילוג בין בית הפיזל לבין התיישים והגדיים [ראשי ה״הגנה״ ואנשי הפלמ״ח], פילוג בין בית הפיזל לבין כבודו העצמי - ערב מבחן לקראת הכנסייה [הקונגרס הציוני] [---] אך אם תכריח הארץ [היישוב] את בית בל [אנשי הסוה״י בלונדון], ירתיע [הדבר] את השלט מלהמשיך בכיוון החילוף של ההנהגה ויכין רקע טוב יותר למערכה השנייה, מלבד כושר העמידה המוגבר על עצם הפתרון היסודי [מדינה]״.

[5] בשיחתם ב-19/9/1946 עם בווין והול בשאלת ייצוג הסוה״י בוש״ע, התבקשו גולדמן ולוקר להגיש רשימת נציגים המוצעת על ידם. בעקבות זאת שלח גולדמן רשימת מועמדים מן הסוה״י ומגופים ציוניים וארגונים יהודים, שכללה את המנהיגים העצורים בלטרון וכן את ב״ג, אך לא את סנה (ר׳ מכתב גולדמן אל הול, 20/9/1946 תעודות א', עמ׳ 609-607). באותה שיחה סירב בווין לשחרר את העצורים, אך הדגיש את הביטוי ״at present״ בהקשר זה. בפגישה זאת לא נדרשו הבריטים לתמ״ג כבסיס לדיוני וש״ע, ומ״ש פירש זאת כתזוזה מהתעקשותם בנושא זה. ב-22/9/1946, בכתבת ג׳ורג׳ ליכטהיים בפ״פ נאמר, כי

״שאלת השתתפות היהודים בוש״ע תלויה במכשולים זעירים לאחר שהוסר המכשול העיקרי - תוכנית האוטונומיה המרכזית [תמ״ג] כבסיס לשיחות״.

[6] ״גזר״ - רוברט פ׳ ג׳רדין (Jardin ;Robert F. Jardine, צרפתית: גינת ירק), מ״מ מנהל המחלקה להסדר המקרקעין ומ״מ נציב המים בא״י. שאלת מ״ש מתייחסת למכתב ז״ש 17/9/1946, שם מסר מפי זלמן ליף כי

״ג׳רדין חוזר ובאמתחתו כמה מציאות: א. חוק המים יאושר כדין; ב. תוכנית פיתוח למאה כפרים, כולם ערבים, וכוונתה ריכוז קרקע, השקאה, בניית מוסדות ציבוריים וכבישים. נבחרו כפרים אחדים במכוון כדי להפקיע אדמות יהודים בסביבתם. מדובר בכמה אלפי דונמים״

(חוק המים הנ״ל הוא תוספת ל״תקנות ההגנה, חלוקת המים 1944", שהממשל הבריטי עסק בהכנתו ב-1946 וכוונתו הייתה למנוע העברת מים מאזור לאזור, כלומר סיכול מפעלי מים של היישוב). ז״ש הוסיף כי ״יציע לפזית להרים ׳ויזעקו׳ גדול״. לשאלת מ״ש השיב ז״ש ב-24/9/1946: ״גזר טרם הגיע. העניין שמור״.

[7] מכתב דוד הכהן לא אותר.

[8] העיתון ״מנצ׳סטר גרדיאן״ (״שומר״ - גרדיאן, ״בירת הטקסטיל״ - מנצ׳סטר).

[9] סוכנות ״רויטר״ פרסמה ידיעה שלפיה יש תקווה לשחרור המנהיגים העצורים כדי שישתתפו בוש״ע (״דבר״, ״הארץ״ ב-22/9/1946). בפ״פ באותו יום ציטט ליכטהיים מתוך מאמר מערכת של ״טיימס״, שם צוין שיש סימנים לנכונות הממשלה לדון בהצעות היהודים להשתתפות בוש״ע ולקבל את רשימת נציגי הסוה״י, ואילו לפי ״מנצ׳סטר גרדיאן״ עדיין יש ספק רב אם ב׳ לוקר יצא לא״י ובידו הבטחה שהמנהיגים ישוחררו.

[10] בכתבה הנ״ל בפ״פ דיווח ליכטהיים כי

״משקיפים כאן מדגישים את החשיבות הרבה שבהכללת המנהיגים העצורים ובמיוחד מ׳ שרתוק, אשר באישיותו מסמל את כל המדיניות של שיתוף פעולה והתנגדות לטרור״.

[11] בישיבת מזכירות מפא״י כוועדה הפוליטית של המפלגה ב-24/9/1946 בהשתתפות לוקר, שנקראה לקבוע את עמדת המפלגה לקראת ההצבעה בוהפ״צ המצומצם, הוחלט כי ״תוצאות המו״מ שהתנהל עד עכשיו אינן מניחות את הדעת ואינן יכולות לשמש יסוד להשתתפות בוש״ע. אם המשך המו״מ יביא לשינוי המצב, תדון המפלגה בשאלה מחדש (״דבר״ 25/9/1946).

 

העתקת קישור